Steinar Handeland.” Jesu lidelsehistorie.” 11.03.2018

March 12th, 2018

Hebr.12 og Matt.26. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1133

Arr. Samemisjonen. Åpningsord av Bernhard Sunde.

00:0000:00
 
Share | Download(Loading)