Kjell Skartveit.” Samlivsrevolusjonen, innhold og konsekvenser.” 13.12.2017

December 14th, 2017

Skjæveland Misjonshus.  55 min.  

Åpningsord og sang av Oddvar Dahl

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Endetid. Løft deres hoder, for vår forløsning stunder til.” 10.12.2017

December 11th, 2017

Luk.21-27-36. Skjæveland Misjonshus. 46 min. BTKA 2604

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Arthur Salte.” Våk derfor ! ” 3.12.2017

December 4th, 2017

Matt.25.13.  Skjæveland Misjonshus.  29 min.  BTKA 2903

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Einar Sunde.” Dommen over alle folkeslag.” 26.11.2017

November 27th, 2017

Matt.25.31-46. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 2807

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Den største i himlenes rike.” 19.11.2017

November 20th, 2017

Matt.18.1-14. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 555

Tale og sang av Oddvar Dahl.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus.” 12.11.2017

November 13th, 2017

Rom.3.10-26. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2706

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Misjon og Herrens ledelse og omsorg.” 5.11.2017

November 6th, 2017

Ap.gj. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 1130

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Lasarus oppvekkelse. Jesus kommer.” 22.10.2017

October 23rd, 2017

Joh.11.1-5. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2426

Sang av Torvald Kjetilstad.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Dersom vi vandrer i lyset–og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”21.10.2017

October 23rd, 2017

1.Joh.1.1-10. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2425

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Den Hellige Ånds gaver. Dåpen og omvendelsens nødvendighet.” 15.10.2017

October 16th, 2017

Ap.gj.8.4-24. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2574

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Jobs liv og prøvelser, ser sin gjenløser lever, Jesus.” 8.10.2017

October 9th, 2017

Jobs bok. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 919

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jesus oppvekker Lasarus fra de døde.” 1.10.2017

October 2nd, 2017

Joh.11.17-46. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2271

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesus helbreder en døvstum.” 24.09.2017

September 27th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 1931

Mark.7.31-37. Sang av Rolf Breivik og Einar Sunde.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Israel vandret under blodet, Josva blei kledd i Kristi rettferdighetsdrakt.”23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 1930

2.Mos.23.20-24 og 24.1-11. Sang av Gina Skjørestad med barn.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Hvorfor faller Guds folk i søvn?” 23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1933

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Møteplassen ved Sinai der Gud møter Israelsfolket og velsigner de for Jesu navn skyld.” 22.09.2017

September 25th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus 47 min. BTKA 1932

2.Mos.19.1-6 og 20.24-26. Sang av Kvitsøykarane

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Huset på fjellgrunnen og tilstanden i kristen flokkane.” 17.09.2017

September 18th, 2017

Matt.7.24-28. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2756

Åpningsord ved Knut Hegle

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Jon Håvard Gundersen.” Jeriko, skjøgen Rahab, murene vi bygger mot Gud” 10.09.2017

September 11th, 2017

Josva 6.1-19. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 4950

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen.” Lignelsen om talentene, evangeliet ” 3.09.2017

September 4th, 2017

Matt.25.14-30. Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 3605

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Den fortapte sønn og den beste kledning.” 27.08.2017

August 28th, 2017

Luk.15.11-32. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 554

Tale og sang av Oddvar Dahl

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Ordet vil forklare hvem Jesus er.”

August 14th, 2017

Joh.1.1-18. Skjæveland Misjonshus 46 min. BTKA 4900

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære.” 6.08.2017

August 7th, 2017

Matt.11.28-30. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2955

Sang: Astrid Nordbø

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Menigheten i Laodikea.” 16.07.2017

July 26th, 2017

Audnastrand Åp.3.14-22. Søndagsmøte. 52.min. BTKA 2783

Møteleder: Eivind Nilsen. Åpning: Arne Jørgensen.

Sang: Barnekoret og Oddvar Dahl. Avslutning: Erik Trans

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Menigheten i Filadelfia. Du har liten styrke.” 15.07.2017

July 25th, 2017

Audnastrand Åp.3.7-13.Kveldsmøte. 51 min. BTKA 2782

Møteleder: Finn Asmussen.  

Sang: Åshild og Finn, barnekoret og Oddvar Dahl.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Åndelig søvn og død- Den beste kledning.” 15.05.2017

July 24th, 2017

Audnastrand Åp.3.1-6. 3.Bibeltime. 54 min. BTKA 2781

Møteleder: Dagfinn Natland

Allsang og sang ved Oddvar Dahl.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Salige er de som har fått sine synder skjult.” 14.07.2017

July 24th, 2017

Audnastrand Rom.4.7-8. Kveldsmøte. 34 min. BTKA 553

Åpning: Otto Jakobsen.  Sang: Åshild og Finn Asmussen,

barnekoret og Oddvar Dahl.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Menigheten i Pergamum, Bileams lære m.m.” 14.07.2017

July 24th, 2017

Audnastrand Åp.2.12-17. 2.Bibeltime. 65 min. BTKA 2780

Åpning: Holger Kjølvik. Avslutning: Olav Hermod Kydland.

Allsang.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Efesus menigheten har falt bort fra nådestolen.” 14.07.2017

July 22nd, 2017

Audnastrand. Åp.2.1-7. 1.Bibeltime. 61 min. BTKA 2779

Sang: Oddvar Dahl.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kristus i opphøyelsen.” 13.07.2017

July 22nd, 2017

Audnastrand, Kveldsmøte. Salme 110. 53 min. BTKA 2778

Møteleder: Olav Hermod Kydland. Åpning: Erik Trans

Sang: Steinar og Sigurd Andreas brennsæter

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Kan du synge den nye sangen.” 13.07.2017

July 21st, 2017

Audnastrand 13.07.2017. 55 min. BTKA 552

Sangmøte ved Oddvar Dahl. Salme 40.1-4

Møteleder: Olav Hermod Kydland

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” 13.07.2017

July 21st, 2017

Audnastrand 13.07.2017. 30 min. BTKA 551

Familiemøte. Møteleder Finn Asmussen.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Ta dere i vare, synes å bli liggende etter- Salomo.” 12.07.2017

July 20th, 2017

Audnastrand 12.07.2017. Hebr.4.1-3. 57 min. BTKA 2777

Åpning: Dagfinn Natland. Avlutning og sang: Oddvar Dah.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Jesus leste for dem i Nasarets synagoge.” 25.06.2017

June 26th, 2017

Luk.4.16-30. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2705

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Gud frelste oss etter sin miskunn.” 18.06.2017

June 19th, 2017

Tit.3.3-7. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 918

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kristi rettferdighet for oss og Åndens helliggjørelse i oss. ” 11.06.2017

June 12th, 2017

2.Pet.1.1-4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2755

00:0000:00
Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” David, et forbilde på Kristus. ” 4.06.2017

June 6th, 2017

2.Sam.12.9-14. Skjæveland Misjonshus 34 min.

Sang: Frode og Henrik Hegle

Pinsemøter for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Davids fall, Natan og Absalom. ” 3.06.2017

June 6th, 2017

Salme 3. Skjæveland Misjonshus. 38 min.

Sang av Jon Peder Samdal med familien

Pinsemøter for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Nilsson.” Offerlammet. ” 5.06.2017

June 6th, 2017

Joh.3.16-21. Skjæveland Misjonshus. 36 min.

Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Nilsson.” Den Hellige Ånd utgytes på pinsedagen. ” 4.06.2017

June 6th, 2017

Ap.gj.2.1-21. Skjæveland Misjonshus 42 min.

Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Sang: Liv Jorun Høllesli og Brit Karin Stein

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Nilsson.” Strid for å komme inn gjennom den trange port. 3.06.2017

June 6th, 2017

Luk.13.22-30. Skjæveland Misjonshus. 40 min.

Pinsemøte for Norsk Luthers Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Jeg skal sende talsmannen til dere fra Faderen.” 28.05.2017

May 29th, 2017

Joh.15.26-27. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 549

Tale og sang.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Lignelsen om den urettferdige dommer og bønn” 21.05.2017

May 22nd, 2017

Luk.18.1-8. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2424

Sang: Torvald Kjetilstad.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” La oss derfor ta oss i vare at ikke noen skal bli liggende etter.” 20.05.2017

May 22nd, 2017

Hebr.Kap.4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2423

Sang: Torvald Kjetilstad

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Bli i Kristus ( Vintreet) ” 14.05.2017

May 15th, 2017

Joh.15.1-8 + Rom.11.13-20. 51 min. BTKA 2852

Skjæveland Misjonshus

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Om en liten stund skal dere igjen se meg.” 7.05,2017

May 8th, 2017

Joh.16.16-22. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 3221

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Jogeir Lianes.” Jesus sier: Jeg er den gode hyrde. ” 30.04.2017

May 1st, 2017

Joh.10.11-18. Skjæveland Misjonshus. 28 min. 

Arr. Flymisjonen

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Per Haakonsen. ” Israel i Bibelens lys. ” 23.04.2017

April 24th, 2017

Skjæveland Misjonshus. 69 min. BTKA 4850

Innlegg av Ester Vehus fra Ebenezer operation exodus.

Sang av Oddvar Dahl

 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu oppstandelse fra graven. ” 16.04.2017

April 18th, 2017

Luk.24.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2953

Sang: Astrid Nordbø

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Einar Sunde. ” Han ble såret for våre overtredelser. ” 14.04.2017

April 15th, 2017

Jes.53. Langfredag ​​Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 2806

Sang: Frode, Henrik og Ole Gunnar Hegle.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen. ” Jesus rir inn i Jerusalem, Palmesøndag. ” 9.04.2017

April 10th, 2017

Joh.12.3-25. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 3604

00:0000:00
Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »