Gunnar Nilsson.” Offerlammet. ” 5.06.2017

June 6th, 2017

Joh.3.16-21. Skjæveland Misjonshus. 36 min.

Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Nilsson.” Den Hellige Ånd utgytes på pinsedagen. ” 4.06.2017

June 6th, 2017

Ap.gj.2.1-21. Skjæveland Misjonshus 42 min.

Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Sang: Liv Jorun Høllesli og Brit Karin Stein

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Gunnar Nilsson.” Strid for å komme inn gjennom den trange port. 3.06.2017

June 6th, 2017

Luk.13.22-30. Skjæveland Misjonshus. 40 min.

Pinsemøte for Norsk Luthers Lekmannsmisjon

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »