Erik Nordbø.” Jesu oppstandelse fra graven. ” 16.04.2017

April 18th, 2017

Luk.24.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2953

Sang: Astrid Nordbø

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Sunde. ” Han ble såret for våre overtredelser. ” 14.04.2017

April 15th, 2017

Jes.53. Langfredag ​​Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 2806

Sang: Frode, Henrik og Ole Gunnar Hegle.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Otto Jakobsen. ” Jesus rir inn i Jerusalem, Palmesøndag. ” 9.04.2017

April 10th, 2017

Joh.12.3-25. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 3604

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland.”Maria Budskapsdag. Ingenting er umulig for Gud” 26.03.2017

March 27th, 2017

Luk.1.26-38. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2422

Sang: Torvald Kjetilstad

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Herre, er det få som blir frelst? ” 25.03.2017

March 27th, 2017

Luk.13.23-28. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2421

Sang: Torvald Kjetilstad

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Axel Saxe. ” Jesus og Beelsebul. Jesus helbreder en besatt. ” 19.03.2017

March 20th, 2017

Luk.11.14-28. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2573

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Den Kananeiske kvinnen. Det forkynnes et godhets evangelium idag.” 12.03.2017

March 13th, 2017

Matt.15.21-28. Skjæveland Misjonshus. 48 min. BTKA 1927

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Andreas Meling. ” Jesus seiret i ditt sted over djevelen ” 5.03.2017

March 6th, 2017

Matt.4. 1-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 3252

Tale og sang.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Otto Jakobsen. ” Synderinnen i Simons hus ” 26.02.2017

February 27th, 2017

Luk.7.36-50. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 3603

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Lignelsen om såmannen ” 12.02.2017

February 13th, 2017

Luk.8.4-15. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2953

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Sunde. “Jesus sa til den lame: Sønn, dine synder er deg forlatt” 5.02.2017

February 6th, 2017

Skjæveland Misjonshus. Mark.2.1-12. 37 min. BTKA 2805

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

KJell Magnor Kvalvåg. ” Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile ” 29.01.2017

January 30th, 2017

Matt.11.28. Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2704

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. ” Bryllupet i Kana- Disiplene fikk se Guds herlighet ” 22.01.2017

January 23rd, 2017

Skjæveland Misjonshus. Joh.2.1-11. 39 min. BTKA 2603

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Bernhard Sunde. ” Tidens tegn i vår tid ” 15.01.2017

January 16th, 2017

Matt.24.37-42. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2754

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Josef, et forbilde på Jesus, og vår vandring med han ” 8.01,2017

January 9th, 2017

1.Mos.Kap.37-50. Skjæveland Misjonshus. 56 min. BTKA 1129

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Oddvar Dahl. “Lær meg å kjenne dine veier” ( Johannes i fengslet) 11.12.2016

December 12th, 2016

Matt.11.2-11. Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 547

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Arthur Salte.”Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde” 4.12.2016

December 5th, 2016

2.Kong.19.3. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2902

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Einar Sunde. ” Gud har vidnet om sin Sønn- for deg ” 27.11.2016

November 28th, 2016

Joh.3.16-18.+29-36. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2804

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg. ” Gudsfrykt- frykten for å komme bort fra Jesus “

November 21st, 2016

Es.50.10. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2703

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres”6.11.2011

November 7th, 2016

Luk.6.20-23. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2420

Sang av Torvald Kjetilstad
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Således er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud” 5.11.2016

November 7th, 2016

Luk.12.13-21. Skjæveland Misjonshus. 26 min. BTKA 2419

Sang av Torvald Kjetilstad.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Curt Westmann. ” Følger vi med strømmen ? ” 30.10.2016

October 31st, 2016

Mark, 11,1-11. Skjæveland Misjonshus. 31 min.

Arr: Vardevakt for bibelen.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Otto Jakobsen.”Forgårds kristne og kristne ved alteret” 23.10.2016

October 24th, 2016

Åp.11.1-2. Skjæveland Misjonshus 32 min. BTKA 3602

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Bernhard Sunde”Den hjemmeværende sønn”(Den egenrettferdige) 16.10.2016

October 17th, 2016

Luk.15.11-32. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2753

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav H. Kydland. ” Den rike bonden og havesyke ” 9.10.2016

October 10th, 2016

Luk.12.13-21. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 917

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Ta på Guds fulle rustning- Guds ord ” 2.10.2016

October 3rd, 2016

Ef.6.10-19. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2952

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Holth. ” Å finnes i Kristus ” 24.09.2016

September 27th, 2016

Bibelhelg. Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 3339

Sang av Henrik og Frode Hegle
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Holth. ” I det fjerne jeg skuer et underfullt syn ” 25.09.2016

September 27th, 2016

Bibelhelg. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 3340

Sang av Lidvar Holstad.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Holth. ” Fremmed ild-fremgang for Guds ord ” 24.09.2016

September 27th, 2016

Samtalemøte Skjæveland Misjonshus. 1t.42 min. BTKA 3338

Innlegg fra flere personer i salen.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Holth. ” Hva har Gud virkelig sagt ! ” 23.09.2016

September 26th, 2016

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 63 min. BTKA 3337

Sang av Kvitsøykarane
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Jesus, vårt eneste håp ” 18.09.2016

September 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus. Salme 38. 50 min. BTKA 1926

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Steinar Handeland. “Storm og mørke over mennesker og nasjoner” 11.09.2016

September 12th, 2016

Skjæveland Misjonshus. Job.19.25. 42 min. BTKA 1128

Sang: Astrid Nordbø
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Norvald Frafjord. “Gi meg noe som ikke kan døy” 28.08.2016.

August 29th, 2016

Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2330

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Oddvar Dahl. “Mika svarte: Hva min Gud sier, det vil jeg tale” 21.08.2016

August 22nd, 2016

2.Krøn.18.12-13. Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 540

Tale og sang: Oddvar Dahl.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Otto Jakobsen. “Hvem vil anklage Guds utvalgte” 14.08.2016

August 15th, 2016

Rom.8.31-39. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 3601

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Tollak Jakobsen. “Jesus kaller Matteus og oss alle” 7.08.2016

August 8th, 2016

Matt.9.9-11. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2310

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Sangmøte ” 15.07.2016.

July 23rd, 2016

Salme 40,1-4. Audnastrand. 43 min. 

Tale og sang av Oddvar Dahl.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.”Skjult for de vise og forstandige,åpenbart for de umyndige” 17.07.2016

July 22nd, 2016

Matt.11.25-30. Audnastrand 42 min. BTKA 2775

Sang av Oddvar Dahl
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Gje ikkje djevelen rom” 16.07.2016

July 21st, 2016

Ef.4.17-32 og 5,1-7 Audnastrand. 43 min. BTKA 2774

Sang av Oddvar Dahl, Finn Asmussen og barnekoret.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Hyrdefunksjonen i heim og menighet” 16.07.2016

July 21st, 2016

3.Bibeltime. 1.Pet.5.1-4. Apgj.20.24-32. Audnastrand. 63 min. BTKA 2773

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Oddvar Dahl. “Du må bli født på ny”. 15.07.2016

July 21st, 2016

1.Kor.2.6-10. Audnastrand. 36 min. BTKA 539

Sang av Oddvar Dahl og Barnekoret.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Kyrkja og Guds folk” 15.07.2016

July 21st, 2016

2.Bibeltime. Audnastrand. 57 min. BTKA 2773

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Hyrdefunksjonen i heim og menighet” 15.07.2016

July 20th, 2016

1.Bibeltime. 1.Pet.2.25 og kap.5 Audnastrand. 58 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. ” Ett er nødvendig-Mariaplassen”. 14.07.2016

July 18th, 2016

Luk.10.38-42. Audnastrand. 65min.

Avslutning og sang av Oddvar Dahl.
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Norvald Frafjord.”Min Jesus er jeg en av dem,vil du meg kalle din” 3.07.2016

July 4th, 2016

2.Kong.8.7-14. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2329

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. “Paulus sin omvendelse på vei til Damaskus” 26.06.2016

June 27th, 2016

Apgj.9.1-20. Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 1925

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Da åpnet han skriftene for dem” 22.05.2016

June 24th, 2016

Luk.24.44-53. Skjæveland Misjonshus.  31 min.  BTKA 2418

Åpningsord og sang av Torvald Kjetilstad
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg ” Herren er min hyrde,det mangler meg ingenting” 19.06.2016

June 20th, 2016

Salme 23. Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2702

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Dagfinn Natland.”Når blir et menneske en kristen” 21.05.2016

June 13th, 2016

Apgj.10.39-44 Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2417

Sang av Torvald Kjetilstad
00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Jon Olav Østhus. “Jesus fikk inderlig medynk med folket” 12.06.2016

June 13th, 2016

Matt.9.35-38. Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 2851

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

- Older Posts »