Ole Andreas Meling. ” Jesus seiret i ditt sted over djevelen ” 5.03.2017

March 6th, 2017

Matt.4. 1-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 3252

Tale og sang.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Andreas Meling. “Jesus salves i Betania” 20.03.2016

March 21st, 2016

Joh.12.1-8. Skjæveland Misjonshus 30 min. BTKA 3251

Sang Ole Andreas Meling.
00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Andreas Meling. ” Å gjøre Herrens vilje” 4.10.2015

December 31st, 2015

Joh.7.15-17. Tale og sang. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 3250

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »