Ottar Endresen.” Fariseeren og tolleren i Templet.” 28.10.2018

October 29th, 2018

Luk.18.9-14. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 3224

Arr: Flymisjonen.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?.” 21.10.2018

October 22nd, 2018

Luk.10.25-37. Skjæveland Misjonshus. 37 min.  BTKA 3223

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Ransak dere selv om dere er i troen.” 8.04.2018

April 9th, 2018

2.Kor.13.4-5. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 3222

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Om en liten stund skal dere igjen se meg.” 7.05,2017

May 8th, 2017

Joh.16.16-22. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 3221

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ottar Endresen. ” Se,vi går opp til Jerusalem” 7.02.2016

February 8th, 2016

Luk.18.31-34. Skjæveland Misjonshus. 34 min.  BTKA 3220

Åpning v / Olav Hermod Kydland m / referat FRA ny andakt av Hans Erik Nissen.
00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »