Axel Saxe.” Han skal kjenne om læren er av Gud.” 3.10.2021

October 4th, 2021

Joh.7.14-17.  Skjæveland Misjonshus.  31 min. BTKA 2578

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Jerusalem, Jerusalem! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, men dere ville ikke.” 16.08.2020

August 17th, 2020

Matt.23.37-39. Skjæveland Misjonshus 36 min.  BTKA 2577

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Jesus helbreder en lam mann.” 2.02.2020

February 3rd, 2020

Mark.2.1-12. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2576

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Å se Guds herlighet på Golgata.” 22.04.2018

April 23rd, 2018

Joh.13.30-38. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2575

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Den Hellige Ånds gaver. Dåpen og omvendelsens nødvendighet.” 15.10.2017

October 16th, 2017

Ap.gj.8.4-24. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2574

Share | Download(Loading)

Axel Saxe. ” Jesus og Beelsebul. Jesus helbreder en besatt. ” 19.03.2017

March 20th, 2017

Luk.11.14-28. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2573

Share | Download(Loading)

Axel Saxe. “Jesus metter 5000 i ørkenen” 10.04.2016

April 11th, 2016

Mark.6.30-44. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2572.

Share | Download(Loading)

Axel Saxe. ” Himmelstigen ” 14.06.2015

January 4th, 2016

Joh.1.35-52 Skjæveland Misjonshus. 46 min. BTKA 2 571

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App