Erik Nordbø.” Derfor mister vi ikke motet.”

March 4th, 2021

2.Kor.4.1-18.  Liland 10.09.2000.  46 min.  BTKA 2969

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Josefs skade.”

March 4th, 2021

Amos.6.1-6.  Liland 9.09.2000.  56 min.  BTKA 2968

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Det gjorde Gud.”

March 3rd, 2021

Rom.8.1-4. Tonstadli bibelcamping 10.07.1999.  35 min. BTKA 2967

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Hvem har loven adresse til? “

March 3rd, 2021

Rom.3.19-28. Tonstadli bibelcamping 9.07.1999. 36 min.  BTKA 2966

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Ordet om korset.”

March 3rd, 2021

1.Kor.1.17-28. Tonstadli 8.07.1999. 34 min.  BTKA 2965

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” For jeg skammer meg ikke ved evangeliet.”

March 3rd, 2021

Rom.1.1-16. Bibelcamping Tonstadli 7.07. 1999. 49 min. BTKA 2964

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” På ditt ord, Herre.”

March 3rd, 2021

Luk.5.1-11. Bibelcamping Tonstadli 6.07.1999. 38 min. BTKA 2963

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Åndssituasjonen i Norge - hva venter oss nå? ” 6.09.2013

February 15th, 2021

Randaberg Forsamlingshus 54 min.  BTKA 4856

Arr: Flymisjonen. 2013.  

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Israel og landløfte.” 8.09.2013

February 15th, 2021

Skjæveland Misjonshus  60 min.  BTKA 4855

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Et nådens år. Ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk.” 3.01.2021

January 4th, 2021

Luk.4.14-22+Jes.55.1. Skjæveland Misjonshus. 43min. BTKA 5208

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Israels framtid i Bibelens lys. Når og hvorledes skjer Israels omvendelse.”

December 14th, 2020

Bore bedehus, Klepp. 2.03.2012.  43 min.  BTKA 4854

Share | Download(Loading)

Tor Magne Haraldseid.” Endetiden, Jesu gjenkomst.” 13.12.2020

December 14th, 2020

Joh. Åpenbaring. Skjæveland Misjonshus.  52 min. 

Arr: Samemisjonen.  Han forteller først om Samemisjonen.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Jesu gjenkomst.”

December 11th, 2020

Luk.21.25-36. Skjæveland Misjonshus. 50 min.  BTKA 2856

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des. 2020.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy .” Bruden.”

December 11th, 2020

Joh.14.1-3. Skjæveland Misjonshus. 27 min.  BTKA 2855

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des.2020

Åpning: David Eggers.  Sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus renser templet.”

December 10th, 2020

Matt.21.12-17. Skjæveland Misjonshus.  47 min.  BTKA 2854

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6.Des. 2020.

Åpning og sang: Oddvar Dahl

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.”

December 10th, 2020

Salme 34.23 Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2853

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des. 2020

Åpning ved David Eggers

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se, løven av Juda stamme har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.”

December 9th, 2020

Åp. kap.5 og kap.4. Skjæveland Misjonshus. 55 min. BTKA 2852

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. des.   Sang Steinar Trefjord

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se, din konge kommer til deg.” 1.12.2020

December 7th, 2020

Matt.21.1-11+Sak.9.9. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2851

Sang: Frode Hegle og Tom Håvard Tobiassen. 

Arr: Flymisjonen.  Møteuke 1-6 des. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus i Nasarets synagoge.” 29.11.2020

November 30th, 2020

Luk.4.16-22. Skjæveland Misjonshus.  47 min.  BTKA 2962

Share | Download(Loading)

Roy Trondsen.” 10 stammer av Israel forsvant. Når? Hvorfor? Hvorhen? Guds egen plan,”

November 28th, 2020

Skjæveland Misjonshus. Arr: Ordet og Israel.  66 min. 

Share | Download(Loading)

Tor Andre Haddeland . “Jesus åpenbarer seg for to disipler på vei til Emmaus.” 22.11.2020

November 23rd, 2020

Luk.24.13-35. Skjæveland Misjonshus. 37 min. 

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Født av Gud eller født etter kjødet. Isak og Ismael.” 15.11.2020

November 16th, 2020

Gal.4.22-31. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 570

Tale og sang 

Share | Download(Loading)

Lorents Nord- Varhaug.” Om trosheltane- om Kain og Abel og deres offer,” 8.11.2020

November 9th, 2020

Hebr.11.1-4+ 13-16. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 2608

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Dere er jordens salt og lys.” 1.11.2020

November 2nd, 2020

Matt.5.13-16. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 5008

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Tal vennlig til Jerusalem,- til hedningefolkene.” 25.10.2020

October 26th, 2020

Jes. Kap.55. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5207

Arr: Flymisjonen. 

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall.”18.10.2020

October 19th, 2020

2.Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus.  50 min.  BTKA 1137

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du dra flisen ut av din brors øye.” 11.10.2020

October 14th, 2020

Matt.7.1-5. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2153

Bibelhelg Søndag 11.10.2020

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Om skjødesynder- noe som en elsker og ikke vil slippe.” 10.10.2020

October 14th, 2020

Ef.4.29-32. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2152

Bibelhelg lørdag 10.10. Sang: Kristine Aarsland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Lærer en til rettferdighet ? 10.10.2020

October 13th, 2020

Joel.2.21-27. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 2151

Bibelhelg lørdag 10.10. Samtalemøte. Åpning v/ Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den rette faste, å bryte åk.” 9.10.2020

October 13th, 2020

Jes.58.4-10. Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2150

Bibelhelg, m/emne: Lærer en til rettferdighet? Fredag 9.10.

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Kristus i GT. Herrens engel.” 4.10.2020

October 5th, 2020

Rom.9.3-5. Skjæveland Misjonshus.  62 min. Del 2

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jesus oppvekker Lasarus.” 27.09.2020

September 28th, 2020

Joh.11.17-46. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2276

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Israel i det nye testamentet.” 20.09.2020

September 21st, 2020

Skjæveland Misjonshus. 46 min.  BTKA 2855

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Bare de som har fått sin ånd oppvakt av Gud, kan bygge Guds rike.” 13.09.2020

September 14th, 2020

Esra 1.1-6. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 5206

Share | Download(Loading)

Finn Widar Knutzen.” Hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv.” 6.09.2020

September 8th, 2020

Joh.6.40. Skjæveland Misjonshus. 48 min. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Den som taler, han tale som Guds ord.” 30.08.2020

August 31st, 2020

1.Pet.4.7-14. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2961

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.” 23.08.2020

August 24th, 2020

Matt.6.24-34. Skjæveland Misjonshus 30 min.  BTKA 5053

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Jerusalem, Jerusalem! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, men dere ville ikke.” 16.08.2020

August 17th, 2020

Matt.23.37-39. Skjæveland Misjonshus 36 min.  BTKA 2577

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Jesus i det gamle testamentet- Guds engel.” 9.08.2020

August 10th, 2020

Skjæveland Misjonshus.  47 min. 

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” 2.08.2020

August 3rd, 2020

Matt.11.28. +Joh,3.11. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2763

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Falske profeter - falsk lære.” 5.07.2020

July 6th, 2020

Matt.7.15-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 924

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Livet utenfor hagen - Kain og Abel.” 28.06.2020

June 29th, 2020

1.Mos.kap.4. Skjæveland Misjonshus. 56 min.  BTKA 5205

Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Det store gjestebud.” 21.06.2020

June 22nd, 2020

Luk.14.15-24. Skjæveland Misjonshus. 34 min.  BTKA 3226

Share | Download(Loading)

Kjell Skartveit.” Normløst.” 10.06.2020

June 16th, 2020

Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge. 

Hva har skjedd det siste 3/4 året, og fremtiden. Skjæveland Misjonshus. 36 min.

Arr: Ordet og Israel

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Johannes dåpen.” 14.06.2020

June 15th, 2020

Matt.3.11-12. Skjæveland Misjonshus. 41 min.  BTKA 569

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Misjonsbefalingen - Gå derfor ut.” 7.06.2020.

June 8th, 2020

Matt.28.16-20. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 5007

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Den Hellige Ånd taler Faderen og Sønnens sak i våre hjerter.”

June 3rd, 2020

Joh.14.15-21. Skjæveland Misjonshus. 58 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon 2.Pinsedag 1.06.2020

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” Får Guds Ånd åpenbare synden i ditt liv, idag ?

June 3rd, 2020

Klag.2.14. Skjæveland Misjonshus. 43 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon. 1.Pinsedag 31.05.2020

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv.”

June 3rd, 2020

Joh.6.44-47. Skjæveland Misjonshus. 52 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon. 1.Pinsedag 31.05.2020

Info om bibelskolen på Fossnes.

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” Lever du i Evangeliet ?. 30.05.2020

June 2nd, 2020

1.Pet.2.1-5. Skjæveland Misjonshus. 54 min.  BTKA 

Arr: Lekmannsmisjonen.  Pinsemøter. Lørdag kveld

 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App