Eivind Ydstebø.” Barabbas.” 20.11.2022

November 21st, 2022

Matt.27.12-30. Skjæveland Misjonshus.  28 min.

Eivind taler og synger.

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu gjenkomst.” 13.11.2022

November 14th, 2022

Matt.24.35-44. Skjæveland Misjonshus.  35 min.  BTKA 2975

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Den kristnes kår i endetiden - men priser seg salig.” 6.11.2022

November 8th, 2022

Luk.6.20-23. Skjæveland Misjonshus 39 min. BTKA 2610

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Synderinnen i Simons hus.” 30.10.2022

October 31st, 2022

Luk.7.36-50. Skjæveland Misjonshus.  53 min.  BTKA 624

Arr: Flymisjonen.

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Gud setter Abraham på prøve.” 23.10.2022

October 24th, 2022

1.Mos.22.  Skjæveland Misjonshus.  25 min.  BTKA 1141

Beklager sterkt at vi ikke fikk med første del av talen, 

men denne siste del er vel verd å lytte til.

Share | Download(Loading)

Endre Østerhus.” Urein-rein. Jesus renser en spedalsk.” 9.10.2022

October 10th, 2022

Mark.1.40-45 +3.Mos.13.1-3. Skjæveland Misjonshus.  37 min.

Endre synger etter talen.

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Jesus kom med liv og lys til enken i Nain.” 2.10.2022

October 3rd, 2022

Luk.7.11-17. Skjæveland Misjonshus.  39 min.  BTKA 5013

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Den som er i Kristus er uangripelig.”

September 26th, 2022

Matt.11.16-19. Møtehelg Skjæveland Misjonshus. 26 min. BTKA 2443

Åpning: Knut Hegle.  Sang Torvald Kjetilstad. Søndag 17.09.2022

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.”

September 26th, 2022

Rom.7.1-12. . Møtehelg Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2442

Åpning og sang av Torvald Kjetilstad. Lørdag 16.09.2022

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den som fornedrer seg selv og den som opphøyer seg selv, og konsekvensen av begge deler.”

September 19th, 2022

Luk-7.1-10. Skjæveland Misjonshus.  24 min.  BTKA 2175

Bibel og medarbeidersamling. Søndag 18.09.2022

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe.”

September 19th, 2022

Joh.6.56-63. Skjæveland Misjonshus. 33 min.  BTKA 2174

Bibel og medarbeidersamling Lørdag kveld 17.09.2022

Åpning av Terje Laland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ild på jorden.”

September 19th, 2022

Luk.12.49-56. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2173

Bibel-og medarbeidersamling. Lørdag 17.09.2022 Temamøte.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

September 17th, 2022

Salme 139. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2172

Bibel og medarbeidersamling. Fredag 16.09.2022. 

Åpning av Knut Hegle.

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære.” 11.09.2022

September 12th, 2022

2.Tim.4.1-8. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 927

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.” 4.09.2022

September 5th, 2022

Luk.15.12-20+26-27. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2974

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” 21.08.2022

August 22nd, 2022

Joh.8.31-36. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5058

Share | Download(Loading)

Finn-Widar Knutzen.” Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg.” 14.08.2022

August 15th, 2022

Ap.Gj.20.13-38. Skjæveland Misjonshus.  54 min.  BTKA 386

Share | Download(Loading)

Alfred Salte.” Hovedhjørnesteinen, og om at det er Gud som gir vekst.” 7.08.2022

August 8th, 2022

Salme 118.22. Skjæveland Misjonshus. 35 min. 

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Bli fylt av ånden.”

July 28th, 2022

Ef.5.18-20. Bibelsamling Audnastrand 23.07.2022.  39 min. 

Åpning av Dagfinn Natland.   Sang: Else Egeland og Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Himmelrikets nøkler.”

July 27th, 2022

Matt.16.18-23. Bibelsamling Audnastrand 23.07.2022.  37 min.

Tale og sang av Oddvar.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Om bønn. Be så skal dere få.”

July 27th, 2022

Joh.16.23-28. Bibelsamling Audnastrand Torsdag 21.07.2022. 35 min.

Åpning av Olav Hermod Kydland.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

July 27th, 2022

Mark.10.17. Bibelsamling Audnastrand Torsdag 21.07.2022. 28 min.

Familiemøte. Tale og sang av Oddvar.

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Sakarias og Elisabet.”

July 27th, 2022

Luk.1.1. Bibelsamling Audnastrand. Søndag 24.07.2022.  53 min. 

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Den åndelige tilstand i Danmark og Norge.”

July 27th, 2022

Bibelsamling Audnastrand fredag 22.07.2022.  72 min. 

Oddvar Dahl deltar med åpning og ledelse.

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Strid for den tro som en gang for alle er blitt overgitt de hellige. Hvordan kjempe for denne tro ?

July 27th, 2022

V-20-23. +Salme 5.  Bibelsamling Audnastrand 23.07.2022. 60 min.

3.Bibeltime fra Judas brev.

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Når ånden fra Sodoma og Gomorra er som en røyk som sniker seg inn i Guds forsamling.”

July 26th, 2022

Judas brev v.7-11. Bibelsamling Audnastrand Fredag 22.07.2022. 59 min.

2.Bibeltime fra Judas brev.

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Strid for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. ”Hvilken tro?

July 26th, 2022

Judas brev. 1-6. Bibelsamling Audnastrand torsdag 21.07.2022. 50 min.

1.bibeltime over Judas brev.

Share | Download(Loading)

Dan Hessellund.” Nå er vi da alle tilstede for Guds åsyn.”

July 25th, 2022

Åp.gj.10.33. Bibelsamling Audnastrand Onsdag 20.07.2022. 35 min.

Åpning: Dagfinn Natland.     Oddvar Dahl avslutter og synger.

Dan Hessellund jobber i Luthersk Misjon i Danmark og som forkynner.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.” 3.07.2022

July 4th, 2022

Matt.9.35-38. Skjæveland Misjonshus. 44 min.  BTKA 1952

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” La din herlighet bli åpenbart for deres barn.”

June 28th, 2022

Salme 90.16. Holmavatn Misjonsenter. 50 min. BTKA 623

Arr: Misjon Sarepta. 25.06.2022. 2.Bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” La din gjerning åpenbares for dine tjenere.”

June 28th, 2022

Salme 90.16. Holmavatn Misjonsenter. 53 min. BTKA 622

Arr: Misjon Sarepta. 25.06.2022.  1.Bibeltime

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Jesus er nær oss i dag.” 26.06.2022

June 27th, 2022

Joh.20.19-31. Skjæveland Misjonshus.  42 min. BTKA 5103

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Begynnelsen, ørkenvandringen og Jødene.” 19.06.2022

June 20th, 2022

1.Mos.kap.9 og 6. Skjæveland Misjonshus.  60 min. 

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.” 12.06.2022

June 13th, 2022

Luk.24.45-48. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 2279

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Da vil jeg gi folkene nye, rene lepper, så de påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn, et gjenfødt sinn.”

June 7th, 2022

Sefanja Kap.3. Skjæveland Misjonshus. 44 min.

Arr: NLLM. Pinsemøter 2.Pinsedag 6.06.2022.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Herrens dom kommer over alt stolt og stort.”

June 7th, 2022

Sefanja Kap.2. Skjæveland Misjonshus.  44 min.  

Arr: NLLM. Pinsemøter 1. Pinsedag 5.06.2022.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Herrens vredes dag er nær.”

June 7th, 2022

Profeten Sefanja Kap.1. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  

Arr: NLLM. Pinsemøter 2022. Lørdag 4.06.2022

Emne for Bergene Holm sine 3 bibeltimer fra profeten Sefanja er:

"Herrens vredes dag til dom er nær."

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” Samson, han syndet i tillit til nåden.”

June 7th, 2022

Dommernes bok. Skjæveland Misjonshus  46 min.

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter 2022

Lørdag 4.06.2022

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Den Hellige Ånd skal veilede dere til hele sannheten.” 29.05.2022

May 30th, 2022

Joh.16.12-15. Skjæveland Misjonshus. 37 min.  BTKA 5057

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Fadervår.” 22.05.2022

May 23rd, 2022

Matt.6.7-15.  Skjæveland Misjonshus.  47 min.  BTKA 2857

Forteller til slutt litt om Ebenezer sitt arbeid i Ukraina i dagens situasjon.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Å bli i Jesu kjærlighet.” 15.05.2022

May 16th, 2022

Joh.15.10-17. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 5012

Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen.” Den barmhjertige samaritan.”

May 10th, 2022

Luk.10.25-37. Møte i Eiken. 41 min.  BTKA 3609

Arr: Flymisjonen 2007

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Abel taler etter sin død gjennom den tillit han fikk til offeret.” 8.05.2022

May 9th, 2022

Hebr.11.1-4+13-16. Skjæveland Misjonshus. 46 min. BTKA 2609

Share | Download(Loading)

Kjell Skartveit.” Kristen tro og politisk tenkning.” 1.05.2022

May 2nd, 2022

1.Mos. Skjæveland Misjonshus.  36 min.  

Share | Download(Loading)

Curt Westman.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” 29.04.2022

May 2nd, 2022

Joh.8.31-38. Skjæveland Misjonshus.  46 min.

Arr: Flymisjonen.

Share | Download(Loading)

Curt Westman.” >Til Herren tar jeg min tilflukt- Fly til fjellet som en fugl.” 24.04.2022

April 25th, 2022

Salme 11. Skjæveland Misjonshus.  43 min.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesu oppstandelse fra de døde.” 17.04.2022

April 19th, 2022

Joh.20.1-10. Skjæveland Misjonshus.  31 min.  BTKA 1951

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Jesu lidelses historie.” 15.04.2022

April 16th, 2022

Joh.18. m.m. Skjæveland Misjonshus langfredag. 47 min. BTKA 5210

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Han fornedret seg selv og ble lydig inntil døden-ja døden på korset.” 10.04.2022

April 11th, 2022

Fil.2.5-11. Skjæveland Misjonshus  35 min.  BTKA 926

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep.” 2.04.2022.

April 11th, 2022

Ef.6.10-17. Skjæveland Misjonshus.  35 min.  BTKA 2441

Åpning og sang av Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App