Bibelsk Tro

Odd Eivind Stensland

Episodes

Tuesday May 30, 2023

Joh.16.7-15. Skjæveland Misjonshus.  44 min.  BTKA 784
Pinsemøter: Siste møte, mandag 29.05.2023. Arr: Lekmannsmisjonen.

Tuesday May 30, 2023

Joh.7.37-39. Skjæveland Misjonshus. 45 min.  BTKA 783
Pinsemøter: 2.Møte, lørdag 27.05.2023. Arr: Lekmannsmisjonen.

Tuesday May 30, 2023

5.Mos.16.16. Skjæveland Misjonshus. 42 min.  BTKA 782
Pinsemøter: 1.Møte. Lørdag 27.05.2023. Arr: Lekmannsmisjonen. 

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320