Bibelsk Tro

Claus Munk

Episodes

Sunday Jan 03, 2016

1.Kor.9.24-27. Bibelsamling Audnastrand 2 015.  56 min. BTKA 3071

Sunday Jan 03, 2016

Bibelsamling Audnastrand 2015.Joel 3.4-5.  47 min. BTKA 3070Dagfinn Natland avslutter. Sang av Torvald Kjetilstad

Sunday Jan 03, 2016

Es.54.7-10. Bibelsamling Audnastrand. 37 min. BTKA 3075Sang: Torvald Kjetilstad.

Sunday Jan 03, 2016

Gal.6.14. Bibelsamling Audnastrand. 49 min. BTKA 3074Sang: Torvald Kjetilstad.

Sunday Jan 03, 2016

1.Pet.5.8-11.  Bibelsamling Audnastrand 2015.  60 min.  BTKA 3073

Sunday Jan 03, 2016

1.Kor.1.18-31. Bibelsamling Audnastrand 2015. 44 min. BTKA 3072Sang: Torvald Kjetilstad

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320