Bibelsk Tro

Olav H. Kydland

Episodes

Tuesday Apr 11, 2023

1.Kor.15.1-11. Skjæveland Misjonshus.  36 min. BTKA 928

Monday Sep 12, 2022

2.Tim.4.1-8. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 927

Monday Apr 11, 2022

Fil.2.5-11. Skjæveland Misjonshus  35 min.  BTKA 926

Tuesday Dec 14, 2021

Åp.3.7-8. Tasta 31.10.1998. 33 min. BTKA 915

Monday Sep 13, 2021

1.Pet.1.1-5. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 925

Monday Jul 06, 2020

Matt.7.15-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 924

Monday Feb 10, 2020

2.Kor.5.19-21. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 923

Monday Oct 07, 2019

Joh.16.4-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 922

Monday Feb 18, 2019

2.Tim.3.14-17. Skjæveland Misjonshus.  54 min. BTKA 921

Monday Jun 18, 2018

Ef.2.1-10. Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 920
Åpning ved Bernhard Sunde

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320