Bibelsk Tro

Per Bergene Holm

Episodes

Monday Sep 04, 2023

2.Kor.5.14-21. Skjæveland Misjonshus. 37 min.
Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.  2.09.2023.

Tuesday Jun 07, 2022

Sefanja Kap.3. Skjæveland Misjonshus. 44 min.
Arr: NLLM. Pinsemøter 2.Pinsedag 6.06.2022.

Tuesday Jun 07, 2022

Sefanja Kap.2. Skjæveland Misjonshus.  44 min.  
Arr: NLLM. Pinsemøter 1. Pinsedag 5.06.2022.

Tuesday Jun 07, 2022

Profeten Sefanja Kap.1. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  
Arr: NLLM. Pinsemøter 2022. Lørdag 4.06.2022
Emne for Bergene Holm sine 3 bibeltimer fra profeten Sefanja er:
"Herrens vredes dag til dom er nær."

Wednesday Jun 03, 2020

Joh.14.15-21. Skjæveland Misjonshus. 58 min.
Arr: N.L.Lekmannsmisjon 2.Pinsedag 1.06.2020

Wednesday Jun 03, 2020

Joh.6.44-47. Skjæveland Misjonshus. 52 min.
Arr: N.L.Lekmannsmisjon. 1.Pinsedag 31.05.2020
Info om bibelskolen på Fossnes.

Tuesday Jun 11, 2019

Fil.3.7-21. Skjæveland Misjonshus. 48 min. 
Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Tuesday Jun 11, 2019

Luk.7.36.50. Skjæveland Misjonshus. 35 min. 
Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Tuesday Jun 11, 2019

Joh.3.1-6. Skjæveland Misjonshus. 45 min. 
Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Wednesday May 23, 2018

Ap.gj.2.1-11. Skjæveland Misjonshus. 61 min.
Arr: Lekmannsmisjonen. 1.Pinsedag.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320