Bibelsk Tro

Ole Andres Meling

Episodes

Monday Oct 14, 2019

Mark.1.40-45. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 3254

Monday Mar 04, 2019

Luk.18.31-34 + 1.Mos.22. + 1.Kong.8. Skjæveland Misjonshus. 34 min.
Sang: Elisabeth Gjerde.  BTKA 3253

Monday Mar 06, 2017

Matt.4. 1-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 3252
Tale og sang.

Monday Mar 21, 2016

Joh.12.1-8. Skjæveland Misjonshus 30 min. BTKA 3251
Sang Ole Andreas Meling.

Thursday Dec 31, 2015

Joh.7.15-17. Tale og sang. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 3250

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320