Bibelsk Tro

Gunnar Nilsson

Episodes

Tuesday Jun 06, 2017

Joh.3.16-21. Skjæveland Misjonshus. 36 min.
Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Tuesday Jun 06, 2017

Ap.gj.2.1-21. Skjæveland Misjonshus 42 min.
Pinsemøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
Sang: Liv Jorun Høllesli og Brit Karin Stein

Tuesday Jun 06, 2017

Luk.13.22-30. Skjæveland Misjonshus. 40 min.
Pinsemøte for Norsk Luthers Lekmannsmisjon

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320