Bibelsk Tro

Ottar Endresen

Episodes

Monday Jun 22, 2020

Luk.14.15-24. Skjæveland Misjonshus. 34 min.  BTKA 3226

Monday May 13, 2019

Joh.14.1-11. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 3225

Monday Oct 29, 2018

Luk.18.9-14. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 3224
Arr: Flymisjonen.

Monday Oct 22, 2018

Luk.10.25-37. Skjæveland Misjonshus. 37 min.  BTKA 3223

Monday Apr 09, 2018

2.Kor.13.4-5. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 3222

Monday May 08, 2017

Joh.16.16-22. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 3221

Monday Feb 08, 2016

Luk.18.31-34. Skjæveland Misjonshus. 34 min.  BTKA 3220
Åpning v / Olav Hermod Kydland m / referat FRA ny andakt av Hans Erik Nissen.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320