Bibelsk Tro

Kristian Fagerli

Episodes

Monday Oct 31, 2022

Luk.7.36-50. Skjæveland Misjonshus.  53 min.  BTKA 624
Arr: Flymisjonen.

Tuesday Jun 28, 2022

Salme 90.16. Holmavatn Misjonsenter. 50 min. BTKA 623
Arr: Misjon Sarepta. 25.06.2022. 2.Bibeltime.

Tuesday Jun 28, 2022

Salme 90.16. Holmavatn Misjonsenter. 53 min. BTKA 622
Arr: Misjon Sarepta. 25.06.2022.  1.Bibeltime

Wednesday Feb 26, 2020

Rom.kap.9-10-11. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 38 min. BTKA 619
Arr: NLM. Emne: Jøder og hedninger.      6. og siste bibeltime.

Tuesday Feb 25, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  43 min.  BTKA 618.
Arr: NLM.  Emne: Jøder og hedninger.   5.Bibeltime. 

Tuesday Feb 25, 2020

Jesaja og Ap.gj. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 37 min. BTKA 617
Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.    4.Bibeltime.

Tuesday Feb 25, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  40 min. BTKA 616
Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.     3.bibeltime.

Tuesday Feb 25, 2020

2.Mos. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 36 min.  BTKA 615
Arr: NLM.  2.bibeltime

Tuesday Feb 25, 2020

1.Mos. Bibelkurs på Tonstadli. Jan.2020. 43 min.  BTKA 614
Emne: Apostlenes gjerninger sett i lys av ord paret: Jøder og hedninger.
Arr: NLM.  6 bibeltimer.    1. bibeltime.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320