Bibelsk Tro

Steinar Handeland

Episodes

Monday Feb 20, 2023

Luk.19.29+37-44. Luk.23.32- Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 1142

Monday Oct 24, 2022

1.Mos.22.  Skjæveland Misjonshus.  25 min.  BTKA 1141
Beklager sterkt at vi ikke fikk med første del av talen, 
men denne siste del er vel verd å lytte til.

Monday Mar 14, 2022

Luk.21.20-36.+ Mark.13.7-8.Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 1140

Monday Sep 20, 2021

1.Pet.1.10-13. Skjæveland Misjonshus. 59 min. BTKA 1139

Monday Aug 09, 2021

1.Mos.Kap.37-45. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 1138

Monday Oct 19, 2020

2.Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus.  50 min.  BTKA 1137

Monday Nov 04, 2019

1.Kor.1.30+Rom.8.3. Skjæveland Misjonshus. 57 min. BTKA 1136

Monday May 27, 2019

Luk.21.+.  Skjæveland Misjonshus. 65 min. BTKA 1135

Monday Nov 05, 2018

Daniel, Matt.24. Skjæveland Misjonshus. 58 min. BTKA 1133

Monday Mar 12, 2018

Hebr.12 og Matt.26. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1133
Arr. Samemisjonen. Åpningsord av Bernhard Sunde.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822