Bibelsk Tro

Einar Kristoffersen

Episodes

Monday Sep 18, 2023

Sal. 33.1-4.+11-12. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 26 min. BTKA 2185

Monday Sep 18, 2023

Jes.9.1-7. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 2184
Åpning av Elias Østerhus.

Monday Sep 18, 2023

Luk.20.17-18. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus 24 min. BTKA 2183

Monday Sep 18, 2023

Hebr.10.5-10. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus.  31 min. BTKA 2182

Monday Sep 19, 2022

Luk-7.1-10. Skjæveland Misjonshus.  24 min.  BTKA 2175
Bibel og medarbeidersamling. Søndag 18.09.2022

Monday Sep 19, 2022

Joh.6.56-63. Skjæveland Misjonshus. 33 min.  BTKA 2174
Bibel og medarbeidersamling Lørdag kveld 17.09.2022
Åpning av Terje Laland.

Monday Sep 19, 2022

Luk.12.49-56. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2173
Bibel-og medarbeidersamling. Lørdag 17.09.2022 Temamøte.

Saturday Sep 17, 2022

Salme 139. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2172
Bibel og medarbeidersamling. Fredag 16.09.2022. 
Åpning av Knut Hegle.

Wednesday Oct 14, 2020

Matt.7.1-5. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2153
Bibelhelg Søndag 11.10.2020

Wednesday Oct 14, 2020

Ef.4.29-32. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2152
Bibelhelg lørdag 10.10. Sang: Kristine Aarsland.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320