Bibelsk Tro

Gunnar Holth

Episodes

Friday Jul 27, 2018

Audnastrand 2018. 85 min.  BTKA 3349
Sangmøte.

Monday Jul 23, 2018

Audnastrand 2018 Luk.10.38.  41 min.  BTKA 3348
Møteleder: Eivind Nilsen.  Åpning: Daniel Åverby
Sang: Mona Hegle Alvedal og Astrid og Gunnar Holt
 

Thursday Jul 19, 2018

Audnastrand 2018. Gal.2.20-21. 44 min.  BTKA 3347
3.Bibeltime.  Sang: Oddvar Dahl

Wednesday Jul 18, 2018

Audnastrand 2018. Fil.2.  40min.  BTKA 3345
2.Bibeltime. 

Wednesday Jul 18, 2018

Audnastrand 2018. Joh.8.3. 32 min.  BTKA 3344
Åpning: Otto Jakobsen. Sang: Astrid og Gunnar Holt og Oddvar Dahl
Kveldsmøte

Tuesday Jul 17, 2018

Audnastrand 2018. 39 min. BTKA 3343
1.Bibeltime

Tuesday Sep 27, 2016

Bibelhelg. Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 3339
Sang av Henrik og Frode Hegle

Tuesday Sep 27, 2016

Bibelhelg. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 3340
Sang av Lidvar Holstad.

Tuesday Sep 27, 2016

Samtalemøte Skjæveland Misjonshus. 1t.42 min. BTKA 3338
Innlegg fra flere personer i salen.

Monday Sep 26, 2016

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 63 min. BTKA 3337
Sang av Kvitsøykarane

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013