Bernhard Sunde.” Jesus er det sanne lys, som opplyser hvert menneske.” 1.08.2021

August 2nd, 2021

Joh.1.9.  Skjæveland Misjonshus.  30 min.  BTKA 2764

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” 2.08.2020

August 3rd, 2020

Matt.11.28. +Joh,3.11. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2763

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Frafallet fra Guds ord, og lov og evangelium.” 5.01.2020

January 6th, 2020

Salme 1. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2762

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Gi akt på deg selv og på læren.” 4.08.2019

August 5th, 2019

1.Tim.4.16. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2761

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Må Herren gi våre hjerter opplyste øyne.” 14.04.2019

April 15th, 2019

Ef.1.17-18. Skjæveland Misjonshus. 27 min.  BTKA 2760

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kjødet må døy, før det skjer kan ikke gud gi troens ånd.” 3.02.2019

February 4th, 2019

2.Kor.4.13. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2759

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Den personlige åpenbaring fra Guds ord om at vi er Guds barn.” 16.09.2018

September 17th, 2018

Rom.8.16. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2758

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Guds ord føder et menneske på ny.” 7.01.2018

January 8th, 2018

1.Kor.4.20.  Skjæveland Misjonshus.  32 min.  BTKA 2757

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Huset på fjellgrunnen og tilstanden i kristen flokkane.” 17.09.2017

September 18th, 2017

Matt.7.24-28. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2756

Åpningsord ved Knut Hegle

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kristi rettferdighet for oss og Åndens helliggjørelse i oss. ” 11.06.2017

June 12th, 2017

2.Pet.1.1-4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2755

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde. ” Tidens tegn i vår tid ” 15.01.2017

January 16th, 2017

Matt.24.37-42. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2754

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde”Den hjemmeværende sønn”(Den egenrettferdige) 16.10.2016

October 17th, 2016

Luk.15.11-32. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2753

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde. “Jeg er veien og sannheten (porten) og livet ” 17.04.2016

April 18th, 2016

Joh.14.1-11. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2752.

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde. ” Mariaplassen ved Jesu føtter “. 6.09.2015

January 4th, 2016

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus 30 min. BTKA 2 751

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App