Dagfinn Natland.” Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.”

September 26th, 2022

Rom.7.1-12. . Møtehelg Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2442

Åpning og sang av Torvald Kjetilstad. Lørdag 16.09.2022

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep.” 2.04.2022.

April 11th, 2022

Ef.6.10-17. Skjæveland Misjonshus.  35 min.  BTKA 2441

Åpning og sang av Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.” 3.04.2022

April 4th, 2022

Joh.6.24-40. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2440

Åpning, Terje Laland og sang av Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Gud fører et menneske til sannhets erkjennelse, for att han kan få åpenbare evangeliet for dem.”

September 28th, 2021

Matt.8.5-13. Skjæveland Misjonshus. 36 min.  BTKA 2439

Åpning og sang: Torvald Kjetilstad. Søndag 26.09.2021

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

September 27th, 2021

Joh.8.31-51. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2438

Åpning: Terje Laland, sang: Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.2021. 2.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er korsfestet med Kristus.” 25.09.2021

September 27th, 2021

Gal.2.16-21. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2437

Åpning: Terje Laland,  Sang:Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.1.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er overfor loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 25th, 2021

1.Kor.2.1-14. Skjæveland Misjonshus.  Talen 36 min. BTKA 2436

Åpning: Knut Hegle,  sang: Torvald KJetilstad. Fredag 24.09.2021

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Sendebrevet til menigheten i Laodikea.” 20.10.2019

October 21st, 2019

Åp.3.14-22. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2435

Åpningsord: Knut Hegle.   Sang: Torvald Kjetilstad. 

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Kopperslangen.” 19.10.2019

October 21st, 2019

4.Mos.21.5-9. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2434

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Maria budskapsdag. Han som har sett til sin tjenerinnes ringhet.”24.03.2019

March 25th, 2019

Luk.1.39-45. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2433

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Ta i eie frelsen som ligger ferdig.” 23.03.2019

March 25th, 2019

Luk.18.31-34. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 2432

Sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jesus taler om ekteskapet.” 7.10.2018

October 9th, 2018

Mark.10.2-12. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2431

Sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Der synden ble stor, ble nåden enda større.” 6.10.2018

October 8th, 2018

Rom.5.12-21. 6.1-2. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2430

Møteleder, åpning og sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Det er den fattige synder som har fått sitt navn skrevet i himlen.” 27.05.2018

May 28th, 2018

Luk.10.21-24. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2429

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Den som er født etter kjødet forfølger den som er født etter ånden.” 26.05.2018

May 28th, 2018

Gal.4.28-31 - 5.1-5. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2428

Sang: Rolf Breivik og Einar Sunde

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Synderinnen i Simons hus.” 25.02.2018

February 26th, 2018

Luk.7.36-50. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 2427

Sang av Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Lasarus oppvekkelse. Jesus kommer.” 22.10.2017

October 23rd, 2017

Joh.11.1-5. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2426

Sang av Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Dersom vi vandrer i lyset–og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”21.10.2017

October 23rd, 2017

1.Joh.1.1-10. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2425

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Lignelsen om den urettferdige dommer og bønn” 21.05.2017

May 22nd, 2017

Luk.18.1-8. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2424

Sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” La oss derfor ta oss i vare at ikke noen skal bli liggende etter.” 20.05.2017

May 22nd, 2017

Hebr.Kap.4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2423

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.”Maria Budskapsdag. Ingenting er umulig for Gud” 26.03.2017

March 27th, 2017

Luk.1.26-38. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2422

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Herre, er det få som blir frelst? ” 25.03.2017

March 27th, 2017

Luk.13.23-28. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2421

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres”6.11.2011

November 7th, 2016

Luk.6.20-23. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2420

Sang av Torvald Kjetilstad
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Således er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud” 5.11.2016

November 7th, 2016

Luk.12.13-21. Skjæveland Misjonshus. 26 min. BTKA 2419

Sang av Torvald Kjetilstad.
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Da åpnet han skriftene for dem” 22.05.2016

June 24th, 2016

Luk.24.44-53. Skjæveland Misjonshus.  31 min.  BTKA 2418

Åpningsord og sang av Torvald Kjetilstad
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.”Når blir et menneske en kristen” 21.05.2016

June 13th, 2016

Apgj.10.39-44 Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2417

Sang av Torvald Kjetilstad
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Jesus sa: Jeg er livsens brød” 6.03.2016

March 7th, 2016

Joh.6.24-36. Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 2416

Sang: Torvald Kjetilstad.
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Jesus sa: Jeg er verdens lys” 5.03.2016

March 7th, 2016

Joh.8. vers12,24,28. Skjæveland Misjonshus. 30 min. BTKA 2415

Sang av Torvald Kjetilstad.
Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Maria budskaps dag ” 22.03.2015

January 4th, 2016

Luk.1.46-53. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2412

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. ” Huset på fjellgrunn ” 21.03.2015

January 4th, 2016

Mat.7.21-27. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2 411

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Jesu gjenkomst” 8.11.2015

December 24th, 2015

Luk.12.35-40. Skjæveland Misjonshus 30 min. BTKA 2 414

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland. “Kristi lidelsesamfunn” 7.11.2015

December 24th, 2015

2.Tim.4.5-8 Skjæveland Misjonshus 35 min. BTKA 2413

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App