Bibelsk Tro

Endre Østerhus

Episodes

Tuesday Apr 02, 2024

Mark.15.22-41. Skjæveland Misjonshus.  44 min. BTKA 5353
Endre taler og synger.

Monday Oct 16, 2023

Joh.11.1-5. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 5352
Endre taler og synger.

Monday May 22, 2023

Joh.15.26-27. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5351. Endre taler og synger.

Monday Oct 10, 2022

Mark.1.40-45 +3.Mos.13.1-3. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA.5350
Endre synger etter talen.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320