Bibelsk Tro

Endre Østerhus

Episodes

Monday May 22, 2023

Joh.15.26-27. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5351. Endre taler og synger.

Monday Oct 10, 2022

Mark.1.40-45 +3.Mos.13.1-3. Skjæveland Misjonshus.  37 min.
Endre synger etter talen.

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013