Erik Nordbø.” Den som taler, han tale som Guds ord.” 30.08.2020

August 31st, 2020

1.Pet.4.7-14. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2961

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu herlighet åpenbares på fjellet.” 16.02.2020

February 17th, 2020

Matt.17.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 2960

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus møter den Samaritanske kvinnen.” 1.09.2019

September 2nd, 2019

Joh.4.27-42. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 2959

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus åpenbarer seg for tvileren Tomas.” 28.04.2019

April 29th, 2019

Joh.20.19-31. Skjæveland Misjonshus. 41 min.  BTKA 2958

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Våk og vær på vakt, for dere vet ikke når Jesus kommer i skyen for å hente sine.” 10.02.2019

February 11th, 2019

Mark.13.21-33. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 2957

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus drog omkring og forkynte evangeliet.” 12.08.2018

August 13th, 2018

Luk.8.1-3. Skjæveland Misjonshus. 40 min.  BTKA 2956

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære.” 6.08.2017

August 7th, 2017

Matt.11.28-30. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2955

Sang: Astrid Nordbø

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu oppstandelse fra graven. ” 16.04.2017

April 18th, 2017

Luk.24.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 2953

Sang: Astrid Nordbø

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Lignelsen om såmannen ” 12.02.2017

February 13th, 2017

Luk.8.4-15. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2954

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Ta på Guds fulle rustning- Guds ord ” 2.10.2016

October 3rd, 2016

Ef.6.10-19. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2952

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Saulus / Paulus.” 31.01.2016

February 1st, 2016

Apgj. 26,11- 20. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2951

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø. ” Han skal vokse, jeg skal avta ” 7.06.2015

January 4th, 2016

Joh.3.23-36. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2950

Share | Download(Loading)

-

Play this podcast on Podbean App