Gunnar Soppeland.” Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.” 3.07.2022

July 4th, 2022

Matt.9.35-38. Skjæveland Misjonshus. 44 min.  BTKA 1952

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesu oppstandelse fra de døde.” 17.04.2022

April 19th, 2022

Joh.20.1-10. Skjæveland Misjonshus.  31 min.  BTKA 1951

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Peters fall og oppreisning.” 20.03.2022

March 21st, 2022

Luk.22.28-34. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 1950

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Om fariseeren og tolleren.” 31.10.2021

November 1st, 2021

Luk.18.9-14. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 1949

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesus blir døpt av Johannes.” 12.01.2020

January 13th, 2020

Matt.3.13-17. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 1936

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” På kvar stad navnet mitt minnest skal eg velsigne deg gjennom det offerlammet som eg har sett meg ut.” 19.05.2019

May 20th, 2019

1.Kong.8.13-14+27-30. Skjæveland Misjonshus. 55 min. BTKA 1935

Beklager at det var feil tale som vart lagt ut. Nå er det den rette talen.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Marta og Maria. Maria gjekk opp i Jesus selv og fikk del i Guds velsignelse.” 2.09.2018

September 3rd, 2018

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1934

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Simon Peter: Du er Messias, den levende Guds sønn.”1.07.2018

July 5th, 2018

Matt.16.13-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1932

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesus helbreder en døvstum.” 24.09.2017

September 27th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 1931

Mark.7.31-37. Sang av Rolf Breivik og Einar Sunde.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Israel vandret under blodet, Josva blei kledd i Kristi rettferdighetsdrakt.”23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 1930

2.Mos.23.20-24 og 24.1-11. Sang av Gina Skjørestad med barn.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Hvorfor faller Guds folk i søvn?” 23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1933

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Møteplassen ved Sinai der Gud møter Israelsfolket og velsigner de for Jesu navn skyld.” 22.09.2017

September 25th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus 47 min. BTKA 1932

2.Mos.19.1-6 og 20.24-26. Sang av Kvitsøykarane

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Den Kananeiske kvinnen. Det forkynnes et godhets evangelium idag.” 12.03.2017

March 13th, 2017

Matt.15.21-28. Skjæveland Misjonshus. 48 min. BTKA 1927

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Jesus, vårt eneste håp ” 18.09.2016

September 19th, 2016

Skjæveland Misjonshus. Salme 38. 50 min. BTKA 1926

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. “Paulus sin omvendelse på vei til Damaskus” 26.06.2016

June 27th, 2016

Apgj.9.1-20. Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 1925

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Se der Guds lam som bærer verdens Synd ” 10.01.2016

January 11th, 2016

Joh.1.29-34. Skjæveland Misjonshus. 60 min. BTKA 1 924

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Oppreist med Kristus ” 31.05.2015

January 4th, 2016

Kol.3.1-4 Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 1922

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland. ” Det store skillet, Kristi død ” 13.09.2015

January 4th, 2016

Mat.5.10-12. Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 1923

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App