Jon Peder Samdal.” Å bli i Jesu kjærlighet.” 15.05.2022

May 16th, 2022

Joh.15.10-17. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 5012

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Herren vil åpenbare sin herlighet på deg ved å gi deg del i syndenes forlatelse i Jesu blod.” 13.02.2022

February 14th, 2022

5.Mos.6.1-9.  Skjæveland Misjonshus  45 min.  BTKA 5011

Share | Download(Loading)

John Peder Samdahl.” Jesus helbreder en lam mann.” 10.10.2021

October 11th, 2021

Mark.2.1-12. Skjæveland Misjonshus.  39 min. BTKA 5010

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Den rike mann og Lasarus. ” 6.06.2021

June 7th, 2021

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5009

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Dere er jordens salt og lys.” 1.11.2020

November 2nd, 2020

Matt.5.13-16. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 5008

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Misjonsbefalingen - Gå derfor ut.” 7.06.2020.

June 8th, 2020

Matt.28.16-20. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 5007

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Jesu blod er grunnen til at Gud kunne møte menneskene med kjærlighet.” 1.03.2020.”

March 2nd, 2020

Matt.16.21-23. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5006

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Mot deg alene har jeg syndet Gud.” 15.09.2019

September 16th, 2019

Luk.10.25-37. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5005

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” De fikk talentene etter som de hadde evne til å motta.”18.08.2019

August 19th, 2019

Matt.25.14-30. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 5003

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Lengselen etter å leve for Jesus.” 9.06.2019

June 11th, 2019

Jes.40.29. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5004

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter

Sang: Even og Eivind Ydstebø

 

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Å leve kristenlivet, i åndens kraft og visdom.” 8.06.2019

June 11th, 2019

Ap.gj.4.23-31.  Skjæveland Misjonshus. 51 min. BTKA 5003

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Alle tings ende er kommet nær.” 2.06.2019

June 3rd, 2019

1.Pet.4.7-11. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 5002

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Hva setter vi vår lit til? Jesu fullkomne verk på Golgata.” 2.12.2018

December 3rd, 2018

Matt.21.1-17. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 5001

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Fredens Gud, i Kristus.” 15.04.2018

April 16th, 2018

Hebr.13.20-21. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  BTKA 5000

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” David, et forbilde på Kristus. ” 4.06.2017

June 6th, 2017

2.Sam.12.9-14. Skjæveland Misjonshus 34 min.

Sang: Frode og Henrik Hegle

Pinsemøter for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Davids fall, Natan og Absalom. ” 3.06.2017

June 6th, 2017

Salme 3. Skjæveland Misjonshus. 38 min.

Sang av Jon Peder Samdal med familien

Pinsemøter for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App