Kjell Magnor Kvalvåg.” Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham.” 16.01.2022

January 17th, 2022

Salme 25.14. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2712

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.” 26.01.2020

January 27th, 2020

Joh.17.1-8. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2710

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.” 30.06.2019

July 1st, 2019

Luk.18.35-43. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2710

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Den Herren elsker, den tukter han. ” 20.01.2019

January 21st, 2019

Hebr.12.1-3. Skjæveland Misjonshus. 23 min. BTKA 2709

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Fraregnet alt mitt og tilregnet alt Jesus sitt.” 18.11.2018

November 19th, 2018

Matt.5.1-12. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2708

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Omvendelse,og å bli født på ny.” 13.05.2018

May 14th, 2018

Joh.3.1-21. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2707

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus.” 12.11.2017

November 13th, 2017

Rom.3.10-26. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2706

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Jesus leste for dem i Nasarets synagoge.” 25.06.2017

June 26th, 2017

Luk.4.16-30. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2705

Share | Download(Loading)

KJell Magnor Kvalvåg. ” Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile ” 29.01.2017

January 30th, 2017

Matt.11.28. Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2704

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg. ” Gudsfrykt- frykten for å komme bort fra Jesus “

November 21st, 2016

Es.50.10. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2703

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg ” Herren er min hyrde,det mangler meg ingenting” 19.06.2016

June 20th, 2016

Salme 23. Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2702

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg. ” Lov og Evangelium ” 28.06.2015

January 4th, 2016

2, Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2701

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg. ” Herren gir nåde og ære ” 27.09.2015

January 4th, 2016

Salm.84.12-13. Skjæveland Misjonshus. 13 min. BTKA 2 700

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App