Knut Pedersen.” Intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.”

May 8th, 2020

Rom.8.31-39.   31 min.  27.og siste bibeltime. BTKA 5284

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.”

April 30th, 2020

Rom.8.26-30. 29 min. 26.time.  BTKA 5283

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så sant vi lider med ham.”

April 24th, 2020

Rom.8.17-27.  32 min.  25.bibeltime.  BTKA 5282

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn,”

April 21st, 2020

Rom.8.5-17. 40 min. 24.bibeltime. BTKA 5281

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.”

April 8th, 2020

Rom.8.5-12.  34 min. 23. bibeltime. BTKA 5280

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

April 1st, 2020

Rom.8.1-4. 42 min. 22.bibeltimen  BTKA 5279

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Jeg levende ser ham i himmelen, og aldri så skjønn jeg ham så.”

March 26th, 2020

Rom.7.1-6. 33 min. 21.bibeltime. BTKA 5278

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hjelpen og kraften imot synden, er Jesus selv.”

March 19th, 2020

Rom.6.14-23. 41 min. 20. bibeltime. BTKA 5277

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1.8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” At Kristus må bo ved troen i våre hjerter.”

March 13th, 2020

Rom.6.6-14.  39 min.  19.bibeltime.  5276

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den ? “

March 5th, 2020

Rom.6.1-11.  41 min.  18.bibeltime.  5275

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Helliggjørelsen. Kristus i oss.”

February 29th, 2020

Rom.5.20-21 og 7.7-13. 34 min. 17.bibeltime. BTKA 5274

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Likhet og forskjell mellom Adam og Kristus.”

February 22nd, 2020

Rom.5.12-21. 38 min. 16.bibeltime. BTKA 5273

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesus.”

February 13th, 2020

Rom.5.6-11. 31 min. 15.bibeltime.  BTKA 5272

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”

February 5th, 2020

Rom.5.1-5. 38 min. 14.bibeltime. BTKA 5271

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å bli frelst ved tro er det stikk motsatte av å bli frelst ved gjerninger.”

January 30th, 2020

Rom.4.1-12. 35 min. 11.bibeltime. BTKA 5268

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Forskjellen på lovpakten og nådepakten.”

January 25th, 2020

Rom.4.13-17. 34 min. 12.bibeltime. BTKA 5269

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Mot håp trodde han med håp.”

January 16th, 2020

Rom.4.18-25. 29 min. 13.bibeltime.  BTKA 5270

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1.8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Jesus stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen.”

January 11th, 2020

Rom.3.21-31. 40 min. 10.bibeltime.  BTKA 5267

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene kan bare bli frelst ved Guds nåde, ved troen på Jesus og hans frelsesverk

December 19th, 2019

Rom.3.21-31. 40 min.  9.bibeltime.  BTKA 5266

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva virker loven hos de forskjellige mennesker.”

December 14th, 2019

Rom.3.19-20.  35 min. 8.bibeltime.  BTKA 5265

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Alle mennesker står fullkomment skyldige for Gud.”

December 14th, 2019

Rom.3.9-20.  42 min.  7. bibeltime. BTKA 5264

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva var det Gud hadde åpenbart for Jødene fremfor hedningefolkene.”

December 14th, 2019

Rom.2.1 - 3.8.  47 min.  6.bibeltime.  BTKA 5263

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene står under Guds vrede p.g.a. synd og vantro.”

December 14th, 2019

Rom.1.19-32.  40 min.  5. bibeltime.  BTKA 5262

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.”

December 13th, 2019

Rom.1.18.  32 min.  4. bibeltime.  BTKA 5261

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Den rettferdige av tro, skal leve.”

December 13th, 2019

Rom.1.8-17.  43 min.  3. bibeltime.  BTKA 5260

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8.

 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Paulus sitt forhold til menigheten i Rom.”

December 12th, 2019

Rom.1.1-7. 40 min.  2.bibeltime.  BTKA 5259

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Innledning til gjennomgangen av Romerbrevet, kap.1-8.

December 12th, 2019

Knut Pedersen skal gå igjennom Romerbrevet, kap.1-8.  32 min. 1.bibeltime.

Bibeltimene er opptak på Undeland Misjonsgård av Logos bibelundervisning.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss.”

July 22nd, 2019

Rom.8.24-37. Bibelsamling Audnastrand søndag 14.07.2019. BTKA 5257

Åpning ved Ranghild Goa.  Avslutning ved Erik Trans.

Sang av Mona Hegle Almedal.  4.møte med Knut.  42 min.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lær meg å kjenne dine veier.” 13.07.2019

July 20th, 2019

Rom.5.1-8. Bibelsamling Audnastrand lørdag 13.07.2019. BTKA 5256

Åpning Finn Asmussen. Sang: Kjetil Fredriksen og barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier. 3.møte med Knut.  40 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Be så skal dere få - Jesus kan! ” 12.07.2019

July 20th, 2019

Matt.7.7-12. Bibelsamling Audnastrand fredag 12.07.2019. BTKA 5255

Åpning ved Rasmus Voll. Sang: Åshild og Finn Asmussen med barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.   2.møte med Knut.  43 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lære sitt fromme kjød å kjenne.” 11.07.2019

July 19th, 2019

Salme 24.4-14. Bibelsamling Audnastrand torsdag 11.07.2019. BTKA 5254

Kjetil Fredriksen, sang med vitnesbyrd mellom sangene.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.  1.møte med Knut.  35 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

September 27th, 2018

Rom.7.14-8.4. Skjæveland Misjonshus. 43 min.  BTKA 5253

Bibelhelg søndag 23.09.2018 Sang: Sven Viste

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Døde fra loven ved Kristi legeme og flyttet over under nåden.”

September 25th, 2018

Rom.7.1-6. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5252

Bibelhelg lørdag kveld 22.09.2018 Sang: Steinar Trefjord

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å få adgang til den nåde jeg står i.” 22.09.2018

September 24th, 2018

Rom.6.12.23. Skjæveland Misjonshus. 44 min.  BTKA 5251

Temamøte med samtale: "Kristus i oss, ved oss og gjennom oss"

Møteleder: Bernhard Sunde.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å finne seg selv i Kristus, i ordet.” 21.09.2018

September 22nd, 2018

Rom.6.1-11. Skjæveland Misjonshus 52 min.  BTKA 5250

Bibelhelg fredag 21.09.2018

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App