Olav Hermod Kydland.” Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære.” 11.09.2022

September 12th, 2022

2.Tim.4.1-8. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 927

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Han fornedret seg selv og ble lydig inntil døden-ja døden på korset.” 10.04.2022

April 11th, 2022

Fil.2.5-11. Skjæveland Misjonshus  35 min.  BTKA 926

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Hold fast på Guds Ord.”

December 14th, 2021

Åp.3.7-8. Tasta 31.10.1998. 33 min. BTKA 915

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Gud har gjenfødt oss til et levende håp om en arv som er gjemt i himlene.” 12.09.2021

September 13th, 2021

1.Pet.1.1-5. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 925

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Falske profeter - falsk lære.” 5.07.2020

July 6th, 2020

Matt.7.15-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 924

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. 9.02.2020

February 10th, 2020

2.Kor.5.19-21. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 923

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Talsmannen, Den Hellige Ånd.” 6.10.2019

October 7th, 2019

Joh.16.4-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 922

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Bibelen er Guds ufeilbare ord. Hele skriften er innåndet av Gud.” 17.02.2019

February 18th, 2019

2.Tim.3.14-17. Skjæveland Misjonshus.  54 min. BTKA 921

Share | Download(Loading)

Olav H. Kydland.” Vi er gjort levende med Kristus av bare nåde.” 17.06.2018

June 18th, 2018

Ef.2.1-10. Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 920

Åpning ved Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Jobs liv og prøvelser, ser sin gjenløser lever, Jesus.” 8.10.2017

October 9th, 2017

Jobs bok. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 919

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Gud frelste oss etter sin miskunn.” 18.06.2017

June 19th, 2017

Tit.3.3-7. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 918

Share | Download(Loading)

Olav H. Kydland. ” Den rike bonden og havesyke ” 9.10.2016

October 10th, 2016

Luk.12.13-21. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 917

Share | Download(Loading)

Olav H. Kydland. “I bokrullen er det skrevet om meg” 6.12.2015

December 24th, 2015

Hebr.10.5-7 Skjæveland Misjonshus 37 min. BTKA 916

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App