Roy Throndsen.” Kristus i GT. Herrens engel.” 4.10.2020

October 5th, 2020

Rom.9.3-5. Skjæveland Misjonshus.  62 min. Del 2

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Jesus i det gamle testamentet- Guds engel.” 9.08.2020

August 10th, 2020

Skjæveland Misjonshus.  47 min. 

Share | Download(Loading)

-

Play this podcast on Podbean App