Steinar Handeland.” Jesus skal komme tilbake og gjenopprette det Messianske riket for Israel.” 13.03.2022

March 14th, 2022

Luk.21.20-36.+ Mark.13.7-8.Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 1140

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Kristi lidelser og herligheten deretter.” 19.09.2021

September 20th, 2021

1.Pet.1.10-13. Skjæveland Misjonshus. 59 min. BTKA 1139

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Josefs historie og Gud som snur det vonde til det gode.” 8.08.2021

August 9th, 2021

1.Mos.Kap.37-45. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 1138

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall.”18.10.2020

October 19th, 2020

2.Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus.  50 min.  BTKA 1137

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol ved troen.” 3.11.2019

November 4th, 2019

1.Kor.1.30+Rom.8.3. Skjæveland Misjonshus. 57 min. BTKA 1136

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Israel og Jesu gjenkomst.” 26.05.2019

May 27th, 2019

Luk.21.+.  Skjæveland Misjonshus. 65 min. BTKA 1135

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Endetiden, Daniel, avkristningen i Norge, Antikrist,trengseltiden, og Jesu gjenkomst.” 4.10.2018

November 5th, 2018

Daniel, Matt.24. Skjæveland Misjonshus. 58 min. BTKA 1133

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Jesu lidelsehistorie.” 11.03.2018

March 12th, 2018

Hebr.12 og Matt.26. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1133

Arr. Samemisjonen. Åpningsord av Bernhard Sunde.

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Israel og Jerusalem. Historisk og profetisk.” 11.02.2018

February 14th, 2018

Ordet og Israel. Skjæveland Misjonshus. 75 min.  BTKA 1132

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Jesu gjenkomst: Bortrykkelsen, den nye jord, tusenårsriket og harmageddonslaget.” 11.02.2018

February 12th, 2018

Åp.21. Skjæveland Misjonshus. 61 min.  BTKA 1131

Åpningsord ved Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Misjon og Herrens ledelse og omsorg.” 5.11.2017

November 6th, 2017

Ap.gj. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 1130

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Josef, et forbilde på Jesus, og vår vandring med han ” 8.01,2017

January 9th, 2017

1.Mos.Kap.37-50. Skjæveland Misjonshus. 56 min. BTKA 1129

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. “Storm og mørke over mennesker og nasjoner” 11.09.2016

September 12th, 2016

Skjæveland Misjonshus. Job.19.25. 42 min. BTKA 1128

Sang: Astrid Nordbø
Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Naaman, som dukket seg 7 ganger i Jordan” 8.05.2016

May 9th, 2016

2.Kongebok Kapittel 5 Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1127

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. “Rebekka, Jesu brud ” 11.10. 2015

January 5th, 2016

1.Mos.24. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1126

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland ” Den store trengsel ” 8.03.2015

January 5th, 2016

Mat.24. Skjæveland Misjonshus. 69 min. BTKA 1125

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Fredsriket ” 7.03.2015

January 5th, 2016

Esaias.2 og Joel 3 Skjæveland Misjonshus. 85 min. BTKA 1 124

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Israel og endetiden ” 1.03.2015

January 5th, 2016

Joh.Åp. Skjæveland Misjonshus. 65 min. BTKA 1 123

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland. ” Jerusalem ” 28.02.2015

January 5th, 2016

Profeten Sakarias. Skjæveland Misjonshus. 78 min. BTKA 1 122

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App