Arthur Salte.”Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde” 4.12.2016

December 5th, 2016

2.Kong.19.3. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2902

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App