Bernhard Sunde.” Kristi rettferdighet for oss og Åndens helliggjørelse i oss. ” 11.06.2017

June 12th, 2017

2.Pet.1.1-4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2755

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App