Bernhard Sunde. ” Mariaplassen ved Jesu føtter “. 6.09.2015

January 4th, 2016

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus 30 min. BTKA 2 751

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App