Monday Jul 25, 2022

Dan Hessellund.” Nå er vi da alle tilstede for Guds åsyn.”

Åp.gj.10.33. Bibelsamling Audnastrand Onsdag 20.07.2022. 35 min.

Åpning: Dagfinn Natland.     Oddvar Dahl avslutter og synger.

Dan Hessellund jobber i Luthersk Misjon i Danmark og som forkynner.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822