Saturday Sep 17, 2022

Einar Kristoffersen.” Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

Salme 139. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2172

Bibel og medarbeidersamling. Fredag 16.09.2022. 

Åpning av Knut Hegle.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2015 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822