Gunnar Nilsson.” Strid for å komme inn gjennom den trange port. 3.06.2017

June 6th, 2017

Luk.13.22-30. Skjæveland Misjonshus. 40 min.

Pinsemøte for Norsk Luthers Lekmannsmisjon

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App