Norvald Frafjord.” Langfredagens budskap.” 30.03.2018

April 5th, 2018

Joh.18. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 2331

Sang: Frode og Ole Gunnar Hegle

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App