Norvald Frafjord. “Veien Jesus måtte gå var staket ut i skriftene” 25.03.2016

March 26th, 2016

Mark.15.26-36. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2328.

 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App