Steinar Handeland. “Storm og mørke over mennesker og nasjoner” 11.09.2016

September 12th, 2016

Skjæveland Misjonshus. Job.19.25. 42 min. BTKA 1128

Sang: Astrid Nordbø
 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App