Oddvar Dahl.” Den rike mann og Lasarus.” 14.10.2018

October 15th, 2018

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 562

Oddvar Dahl taler og synger.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jesus taler om ekteskapet.” 7.10.2018

October 9th, 2018

Mark.10.2-12. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2431

Sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Der synden ble stor, ble nåden enda større.” 6.10.2018

October 8th, 2018

Rom.5.12-21. 6.1-2. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2430

Møteleder, åpning og sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Den store skjøge.” 24.09.2018

October 2nd, 2018

Åp.kap.17 og 18. Skjæveland Misjonshus. 65 min. 

Møteleder og åpning: Bjarne Bjelland. Sang: Synnøve Grøtteland

Arr: Ordet og Israel.

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Løvhyttefesten-Tusenårsriket. Kjenne om læren er av Gud.” 30.09.2018

October 1st, 2018

Joh.7.14-17. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2273

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

September 27th, 2018

Rom.7.14-8.4. Skjæveland Misjonshus. 43 min.  BTKA 5253

Bibelhelg søndag 23.09.2018 Sang: Sven Viste

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Døde fra loven ved Kristi legeme og flyttet over under nåden.”

September 25th, 2018

Rom.7.1-6. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5252

Bibelhelg lørdag kveld 22.09.2018 Sang: Steinar Trefjord

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å få adgang til den nåde jeg står i.” 22.09.2018

September 24th, 2018

Rom.6.12.23. Skjæveland Misjonshus. 44 min.  BTKA 5251

Temamøte med samtale: "Kristus i oss, ved oss og gjennom oss"

Møteleder: Bernhard Sunde.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å finne seg selv i Kristus, i ordet.” 21.09.2018

September 22nd, 2018

Rom.6.1-11. Skjæveland Misjonshus 52 min.  BTKA 5250

Bibelhelg fredag 21.09.2018

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Den personlige åpenbaring fra Guds ord om at vi er Guds barn.” 16.09.2018

September 17th, 2018

Rom.8.16. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2758

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Om frafallet i Pergamum og i vår tid.” 9.09.2018

September 10th, 2018

Åp.2.12-17. Skjæveland Misjonshus. 41 min.  BTKA 5200

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Marta og Maria. Maria gjekk opp i Jesus selv og fikk del i Guds velsignelse.” 2.09.2018

September 3rd, 2018

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1934

Share | Download(Loading)

Arne Bjørn Hansen.” Lever vi rett som Herrens tjenere, forberedt på hans komme? 19.08.2018

August 20th, 2018

Luk.12.41-48. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 5150

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus drog omkring og forkynte evangeliet.” 12.08.2018

August 13th, 2018

Luk.8.1-3. Skjæveland Misjonshus. 40 min.  BTKA 2956

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Om sabbaten, kviledagen.” 5.07.2018

August 6th, 2018

Mark.2.23-28. Skjæveland Misjonshus. 29 min.  BTKA 4902

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” Å du kjære Jesu navn.” 13.07.2018

July 27th, 2018

Audnastrand 2018. 85 min.  BTKA 3349

Sangmøte.

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” Ett er nødvendig-Hjerteforholdet til Jesus.” 15.07.2018

July 23rd, 2018

Audnastrand 2018 Luk.10.38.  41 min.  BTKA 3348

Møteleder: Eivind Nilsen.  Åpning: Daniel Åverby

Sang: Mona Hegle Alvedal og Astrid og Gunnar Holt

 

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” 14.07.2018

July 23rd, 2018

Audnastrand 2018. Matt.25.31-46.  45 min.  BTKA 561

Åpning og sang Finn og Åshild Asmussen,

Oddvar Dahl og barnekoret

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” Du steg inn, i synderhjerte.” 14.07.2018

July 19th, 2018

Audnastrand 2018. Gal.2.20-21. 44 min.  BTKA 3347

3.Bibeltime.  Sang: Oddvar Dahl

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Vandre i ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.” 13.07.2018

July 19th, 2018

Audnastrand 2018. Gal.5.16-18. 32 min.  BTKA 560

Åpning og avslutning: Dagfinn Natland.    Kveldsmøte.

Sang: Oddvar Dahl, Astrid og Gunnar Holt. Barnekoret

 

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” Du steg ned.” For han elsket deg og meg. 13.07.2018

July 18th, 2018

Audnastrand 2018. Fil.2.  40min.  BTKA 3345

2.Bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” De førte Jesus for at du og jeg ikke skal forføres.” 12.07.2018

July 18th, 2018

Audnastrand 2018. Joh.8.3. 32 min.  BTKA 3344

Åpning: Otto Jakobsen. Sang: Astrid og Gunnar Holt og Oddvar Dahl

Kveldsmøte

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Jesus sier: Jeg er døren til frelse.” 12.07.2018

July 17th, 2018

Audnastrand 2018 Joh.10.9.  21 min. BTKA 559

Familiemøte.  Åpning: Finn Asmussen

Share | Download(Loading)

Gunnar Holt.” Du sviktet aldri. Dobbeltropet.” 12.07.2018

July 17th, 2018

Audnastrand 2018. 39 min. BTKA 3343

1.Bibeltime

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Se vi går opp til Jerusalem.” 11.07.2018

July 16th, 2018

Audnastrand 2018. Luk.18.31-43. 32 min. BTKA 558

Åpning: Dagfinn Nattland. Avsl.: Gunnar Holt.

Tale og sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Simon Peter: Du er Messias, den levende Guds sønn.”1.07.2018

July 5th, 2018

Matt.16.13-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1932

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Efesus hadde forlatt sin første kjærlighet til Jesus.” 24.06.2018

June 25th, 2018

Åp.2.1-7.  Skjæveland Misjonshus.  49 min.  BTKA 5100

Share | Download(Loading)

Olav H. Kydland.” Vi er gjort levende med Kristus av bare nåde.” 17.06.2018

June 18th, 2018

Ef.2.1-10. Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 920

Åpning ved Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Johannes peikar på Guds Lam forat vi skal se ham.” 10.06.2018

June 11th, 2018

Joh.1.31-52. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 2853

Share | Download(Loading)

Odd Myrland.” Oppfylte profetier om Israel.” 4.06.2018

June 9th, 2018

Åpenbaringen. Skjæveland misjonshus. 64 min.

Arr: Ordet og Israel. Innledning v/ Bjarne Bjelland.

Litt dårlig opptak de første 2 minutt

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Lovens gjerning og troens gjerning.” 3.06.2018

June 4th, 2018

Gal.3.23-29. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5050

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Det er den fattige synder som har fått sitt navn skrevet i himlen.” 27.05.2018

May 28th, 2018

Luk.10.21-24. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2429

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Den som er født etter kjødet forfølger den som er født etter ånden.” 26.05.2018

May 28th, 2018

Gal.4.28-31 - 5.1-5. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2428

Sang: Rolf Breivik og Einar Sunde

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Det edle er å møte Jesus i ordet.” 21.05.2018

May 25th, 2018

Jerm.15.17-21. Skjæveland Misjonshus. 59 min. 

Arr: Lekmannsmisjonen 2.Pinsedag

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Å bli bevart hos Jesus gjennom livet.” 20.05.2018

May 23rd, 2018

Jerm.15.17-21. Skjæveland Misjonshus  54 min.

Arr: Lekmannsmisjonen 1.Pinsedag

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Jeg fant dine ord,og jeg åt dem.” 19.05.2018

May 23rd, 2018

Jem.15.16. Skjæveland Misjonshus. 41 min.

Arr: Lekmannsmisjonen. Pinseaften

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Språkunderet. Menigheten består nå av Jøder og hedninger.”20.05.2018

May 23rd, 2018

Ap.gj.2.1-11. Skjæveland Misjonshus. 61 min.

Arr: Lekmannsmisjonen. 1.Pinsedag.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Den nye pakts tempel- menigheten, den troende.” 19.05.2018

May 23rd, 2018

Ap.gj.2.1-4. Skjæveland Misjonshus.  55 min.

Arr:Lekmannsmisjonen. Pinseaften

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Omvendelse,og å bli født på ny.” 13.05.2018

May 14th, 2018

Joh.3.1-21. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2707

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Om bønn. Be,så skal dere få.” 6.05.2018

May 7th, 2018

Matt.7.7-12. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 557

Tale og  sang av Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Njål Skrunes.” Den åndelige gudstjeneste.” 29.04.2018

April 30th, 2018

Rom.8.1-2. Skjæveland Misjonshus. 42 min. 

Arr: Flymisjonen

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Å se Guds herlighet på Golgata.” 22.04.2018

April 23rd, 2018

Joh.13.30-38. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2575

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Dyrene i Åp.: Antikrist, den falske profet og skjøgen,Babylon. 16.04.2018

April 17th, 2018

Åp. 17 og 18. Skjæveland Misjonshus. 69 min. 

Arr: Ordet og Israel. 

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Fredens Gud, i Kristus.” 15.04.2018

April 16th, 2018

Hebr.13.20-21. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  BTKA 5000

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Åp.12. Dragen som forfølger kvinnen og guttebarnet.” 9.04.2018

April 11th, 2018

Åp.12.  Skjæveland Misjonshus. 51 min.

Arr: Ordet og Israel.

Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Ransak dere selv om dere er i troen.” 8.04.2018

April 9th, 2018

2.Kor.13.4-5. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 3222

Share | Download(Loading)

Norvald Frafjord.” Langfredagens budskap.” 30.03.2018

April 5th, 2018

Joh.18. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 2331

Sang: Frode og Ole Gunnar Hegle

Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen.” Palmesøndag.” 25.03.2018

April 4th, 2018

Joh.12.1-33. Skjæveland Misjonshus.28 min. BTKA 3607

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Jødene og Islam.” 18.03.2018

March 19th, 2018

Skjæveland Misjonshus.  66 min.  BTKA 4851

Share | Download(Loading)

Bjarne Bjelland.” Jesus sin gjenkomst til oljeberget og jødenes gjenkomst til Israel,” 12.03.2018

March 13th, 2018

Salme 83. Skjæveland Misjonshus. 60 min.  1.møte

Møteleder: Jostein Bjerga. Arr. Ordet og Israel

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »