Terje Thorsen.” Lovens gjerning og troens gjerning.” 3.06.2018

June 4th, 2018

Gal.3.23-29. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5050

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Det er den fattige synder som har fått sitt navn skrevet i himlen.” 27.05.2018

May 28th, 2018

Luk.10.21-24. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2429

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Den som er født etter kjødet forfølger den som er født etter ånden.” 26.05.2018

May 28th, 2018

Gal.4.28-31 - 5.1-5. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2428

Sang: Rolf Breivik og Einar Sunde

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Det edle er å møte Jesus i ordet.” 21.05.2018

May 25th, 2018

Jerm.15.17-21. Skjæveland Misjonshus. 59 min. 

Arr: Lekmannsmisjonen 2.Pinsedag

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Å bli bevart hos Jesus gjennom livet.” 20.05.2018

May 23rd, 2018

Jerm.15.17-21. Skjæveland Misjonshus  54 min.

Arr: Lekmannsmisjonen 1.Pinsedag

Share | Download(Loading)

Finn Vidar Knutzen.” Jeg fant dine ord,og jeg åt dem.” 19.05.2018

May 23rd, 2018

Jem.15.16. Skjæveland Misjonshus. 41 min.

Arr: Lekmannsmisjonen. Pinseaften

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Språkunderet. Menigheten består nå av Jøder og hedninger.”20.05.2018

May 23rd, 2018

Ap.gj.2.1-11. Skjæveland Misjonshus. 61 min.

Arr: Lekmannsmisjonen. 1.Pinsedag.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Den nye pakts tempel- menigheten, den troende.” 19.05.2018

May 23rd, 2018

Ap.gj.2.1-4. Skjæveland Misjonshus.  55 min.

Arr:Lekmannsmisjonen. Pinseaften

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Omvendelse,og å bli født på ny.” 13.05.2018

May 14th, 2018

Joh.3.1-21. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2707

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Om bønn. Be,så skal dere få.” 6.05.2018

May 7th, 2018

Matt.7.7-12. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 557

Tale og  sang av Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Njål Skrunes.” Den åndelige gudstjeneste.” 29.04.2018

April 30th, 2018

Rom.8.1-2. Skjæveland Misjonshus. 42 min. 

Arr: Flymisjonen

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Å se Guds herlighet på Golgata.” 22.04.2018

April 23rd, 2018

Joh.13.30-38. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2575

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Dyrene i Åp.: Antikrist, den falske profet og skjøgen,Babylon. 16.04.2018

April 17th, 2018

Åp. 17 og 18. Skjæveland Misjonshus. 69 min. 

Arr: Ordet og Israel. 

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Fredens Gud, i Kristus.” 15.04.2018

April 16th, 2018

Hebr.13.20-21. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  BTKA 5000

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Åp.12. Dragen som forfølger kvinnen og guttebarnet.” 9.04.2018

April 11th, 2018

Åp.12.  Skjæveland Misjonshus. 51 min.

Arr: Ordet og Israel.

Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Ransak dere selv om dere er i troen.” 8.04.2018

April 9th, 2018

2.Kor.13.4-5. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 3222

Share | Download(Loading)

Norvald Frafjord.” Langfredagens budskap.” 30.03.2018

April 5th, 2018

Joh.18. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 2331

Sang: Frode og Ole Gunnar Hegle

Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen.” Palmesøndag.” 25.03.2018

April 4th, 2018

Joh.12.1-33. Skjæveland Misjonshus.28 min. BTKA 3607

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Jødene og Islam.” 18.03.2018

March 19th, 2018

Skjæveland Misjonshus.  66 min.  BTKA 4851

Share | Download(Loading)

Bjarne Bjelland.” Jesus sin gjenkomst til oljeberget og jødenes gjenkomst til Israel,” 12.03.2018

March 13th, 2018

Salme 83. Skjæveland Misjonshus. 60 min.  1.møte

Møteleder: Jostein Bjerga. Arr. Ordet og Israel

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Jesu lidelsehistorie.” 11.03.2018

March 12th, 2018

Hebr.12 og Matt.26. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 1133

Arr. Samemisjonen. Åpningsord av Bernhard Sunde.

Share | Download(Loading)

Kjell Dahlene.” Jesus helbreder en besatt gutt.” 4.03.2018

March 5th, 2018

Mark.9.17-29. Skjæveland Misjonshus. 56 min.  BTKA 3015

Tale og sang: Kjell Dahlene

Share | Download(Loading)

Kjell Dahlene.” Bli sterke i Herren og i hans veldes kraft.” 3.03.2018

March 5th, 2018

Ef.6.10-18. Skjæveland Misjonshus.  45 min.  BTKA 3014

Tale og sang: Kjell Dahlene

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Synderinnen i Simons hus.” 25.02.2018

February 26th, 2018

Luk.7.36-50. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 2427

Sang av Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Peters store bekjennelse og Jesu irettesettelse av han.” 18.02.2018

February 19th, 2018

Matt.16.15-23. Skjæveland Misjonshus.  43 min.  BTKA 2272

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Israel og Jerusalem. Historisk og profetisk.” 11.02.2018

February 14th, 2018

Ordet og Israel. Skjæveland Misjonshus. 75 min.  BTKA 1132

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Jesu gjenkomst: Bortrykkelsen, den nye jord, tusenårsriket og harmageddonslaget.” 11.02.2018

February 12th, 2018

Åp.21. Skjæveland Misjonshus. 61 min.  BTKA 1131

Åpningsord ved Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Einar Sunde.” Jesus forklares på berget. Jesu lidelsesamfunn.” 4.02.2018

February 5th, 2018

Mark.9.2-13. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2808

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” 28.01.2018

January 29th, 2018

Rom.10.13-18. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 4901

Share | Download(Loading)

Gordon Tobiassen.” Guds løfter til Israel og Jesu gjenkomst,” 24.01.2018

January 25th, 2018

Ordet og Israel har møte på Skjæveland Misjonshus.  84 min.

Åpning: Bjarne Bjelland.  Tale: Gordon Tobiassen.

Share | Download(Loading)

Otto Jakobsen.” Jesus samtaler med den Samaritanske kvinnen.” 21.01.2018

January 22nd, 2018

Joh.4.4-30. Skjæveland Misjonshus. 36 min.  BTKA 3606

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Se der Guds lam som bærer verdens synd-stedfortrederen.14.01.2018

January 15th, 2018

Joh.1.29-37. Skjæveland Misjonshus.  36 min.  BTKA 556

Tale og sang: Oddvar Dahl

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Guds ord føder et menneske på ny.” 7.01.2018

January 8th, 2018

1.Kor.4.20.  Skjæveland Misjonshus.  32 min.  BTKA 2757

Share | Download(Loading)

Kjell Skartveit.” Samlivsrevolusjonen, innhold og konsekvenser.” 13.12.2017

December 14th, 2017

Skjæveland Misjonshus.  55 min.  

Åpningsord og sang av Oddvar Dahl

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Endetid. Løft deres hoder, for vår forløsning stunder til.” 10.12.2017

December 11th, 2017

Luk.21-27-36. Skjæveland Misjonshus. 46 min. BTKA 2604

Share | Download(Loading)

Arthur Salte.” Våk derfor ! ” 3.12.2017

December 4th, 2017

Matt.25.13.  Skjæveland Misjonshus.  29 min.  BTKA 2903

Share | Download(Loading)

Einar Sunde.” Dommen over alle folkeslag.” 26.11.2017

November 27th, 2017

Matt.25.31-46. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 2807

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Den største i himlenes rike.” 19.11.2017

November 20th, 2017

Matt.18.1-14. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 555

Tale og sang av Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus.” 12.11.2017

November 13th, 2017

Rom.3.10-26. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2706

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Misjon og Herrens ledelse og omsorg.” 5.11.2017

November 6th, 2017

Ap.gj. Skjæveland Misjonshus. 47 min.  BTKA 1130

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Lasarus oppvekkelse. Jesus kommer.” 22.10.2017

October 23rd, 2017

Joh.11.1-5. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2426

Sang av Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Dersom vi vandrer i lyset–og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”21.10.2017

October 23rd, 2017

1.Joh.1.1-10. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2425

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Den Hellige Ånds gaver. Dåpen og omvendelsens nødvendighet.” 15.10.2017

October 16th, 2017

Ap.gj.8.4-24. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2574

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Jobs liv og prøvelser, ser sin gjenløser lever, Jesus.” 8.10.2017

October 9th, 2017

Jobs bok. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 919

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jesus oppvekker Lasarus fra de døde.” 1.10.2017

October 2nd, 2017

Joh.11.17-46. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2271

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesus helbreder en døvstum.” 24.09.2017

September 27th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 1931

Mark.7.31-37. Sang av Rolf Breivik og Einar Sunde.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Israel vandret under blodet, Josva blei kledd i Kristi rettferdighetsdrakt.”23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 50 min. BTKA 1930

2.Mos.23.20-24 og 24.1-11. Sang av Gina Skjørestad med barn.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Hvorfor faller Guds folk i søvn?” 23.09.2017

September 26th, 2017

Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 1933

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Møteplassen ved Sinai der Gud møter Israelsfolket og velsigner de for Jesu navn skyld.” 22.09.2017

September 25th, 2017

Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus 47 min. BTKA 1932

2.Mos.19.1-6 og 20.24-26. Sang av Kvitsøykarane

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Huset på fjellgrunnen og tilstanden i kristen flokkane.” 17.09.2017

September 18th, 2017

Matt.7.24-28. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2756

Åpningsord ved Knut Hegle

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »