Lorents Nord- Varhaug.” Om trosheltane- om Kain og Abel og deres offer,” 8.11.2020

November 9th, 2020

Hebr.11.1-4+ 13-16. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 2608

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Dere er jordens salt og lys.” 1.11.2020

November 2nd, 2020

Matt.5.13-16. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 5008

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Tal vennlig til Jerusalem,- til hedningefolkene.” 25.10.2020

October 26th, 2020

Jes. Kap.55. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5207

Arr: Flymisjonen. 

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall.”18.10.2020

October 19th, 2020

2.Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus.  50 min.  BTKA 1137

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du dra flisen ut av din brors øye.” 11.10.2020

October 14th, 2020

Matt.7.1-5. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2153

Bibelhelg Søndag 11.10.2020

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Om skjødesynder- noe som en elsker og ikke vil slippe.” 10.10.2020

October 14th, 2020

Ef.4.29-32. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2152

Bibelhelg lørdag 10.10. Sang: Kristine Aarsland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Lærer en til rettferdighet ? 10.10.2020

October 13th, 2020

Joel.2.21-27. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 2151

Bibelhelg lørdag 10.10. Samtalemøte. Åpning v/ Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den rette faste, å bryte åk.” 9.10.2020

October 13th, 2020

Jes.58.4-10. Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2150

Bibelhelg, m/emne: Lærer en til rettferdighet? Fredag 9.10.

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Kristus i GT. Herrens engel.” 4.10.2020

October 5th, 2020

Rom.9.3-5. Skjæveland Misjonshus.  62 min. Del 2

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jesus oppvekker Lasarus.” 27.09.2020

September 28th, 2020

Joh.11.17-46. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2276

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Israel i det nye testamentet.” 20.09.2020

September 21st, 2020

Skjæveland Misjonshus. 46 min.  BTKA 2855

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Bare de som har fått sin ånd oppvakt av Gud, kan bygge Guds rike.” 13.09.2020

September 14th, 2020

Esra 1.1-6. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 5206

Share | Download(Loading)

Finn Widar Knutzen.” Hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv.” 6.09.2020

September 8th, 2020

Joh.6.40. Skjæveland Misjonshus. 48 min. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Den som taler, han tale som Guds ord.” 30.08.2020

August 31st, 2020

1.Pet.4.7-14. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 2961

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.” 23.08.2020

August 24th, 2020

Matt.6.24-34. Skjæveland Misjonshus 30 min.  BTKA 5053

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Jerusalem, Jerusalem! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, men dere ville ikke.” 16.08.2020

August 17th, 2020

Matt.23.37-39. Skjæveland Misjonshus 36 min.  BTKA 2577

Share | Download(Loading)

Roy Throndsen.” Jesus i det gamle testamentet- Guds engel.” 9.08.2020

August 10th, 2020

Skjæveland Misjonshus.  47 min. 

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” 2.08.2020

August 3rd, 2020

Matt.11.28. +Joh,3.11. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2763

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Falske profeter - falsk lære.” 5.07.2020

July 6th, 2020

Matt.7.15-20. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 924

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Livet utenfor hagen - Kain og Abel.” 28.06.2020

June 29th, 2020

1.Mos.kap.4. Skjæveland Misjonshus. 56 min.  BTKA 5205

Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Det store gjestebud.” 21.06.2020

June 22nd, 2020

Luk.14.15-24. Skjæveland Misjonshus. 34 min.  BTKA 3226

Share | Download(Loading)

Kjell Skartveit.” Normløst.” 10.06.2020

June 16th, 2020

Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge. 

Hva har skjedd det siste 3/4 året, og fremtiden. Skjæveland Misjonshus. 36 min.

Arr: Ordet og Israel

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Johannes dåpen.” 14.06.2020

June 15th, 2020

Matt.3.11-12. Skjæveland Misjonshus. 41 min.  BTKA 569

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Misjonsbefalingen - Gå derfor ut.” 7.06.2020.

June 8th, 2020

Matt.28.16-20. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 5007

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Den Hellige Ånd taler Faderen og Sønnens sak i våre hjerter.”

June 3rd, 2020

Joh.14.15-21. Skjæveland Misjonshus. 58 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon 2.Pinsedag 1.06.2020

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” Får Guds Ånd åpenbare synden i ditt liv, idag ?

June 3rd, 2020

Klag.2.14. Skjæveland Misjonshus. 43 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon. 1.Pinsedag 31.05.2020

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv.”

June 3rd, 2020

Joh.6.44-47. Skjæveland Misjonshus. 52 min.

Arr: N.L.Lekmannsmisjon. 1.Pinsedag 31.05.2020

Info om bibelskolen på Fossnes.

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” Lever du i Evangeliet ?. 30.05.2020

June 2nd, 2020

1.Pet.2.1-5. Skjæveland Misjonshus. 54 min.  BTKA 

Arr: Lekmannsmisjonen.  Pinsemøter. Lørdag kveld

 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.”

May 8th, 2020

Rom.8.31-39. 31 min.  27.og siste bibeltime. BTKA 5275

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.”

April 30th, 2020

Rom.8.26-30. 29 min. 26.time.  BTKA 5283

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så sant vi lider med ham.”

April 24th, 2020

Rom.8.17-27.  32 min.  25.bibeltime.  BTKA 5282

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn,”

April 21st, 2020

Rom.8.5-17. 40 min. 24.bibeltime. BTKA 5281

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.”

April 8th, 2020

Rom.8.5-12.  34 min. 23. bibeltime. BTKA 5280

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

April 1st, 2020

Rom.8.1-4. 42 min. 22.bibeltimen  BTKA 5279

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Jeg levende ser ham i himmelen, og aldri så skjønn jeg ham så.”

March 26th, 2020

Rom.7.1-6. 33 min. 21.bibeltime. BTKA 5278

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hjelpen og kraften imot synden, er Jesus selv.”

March 19th, 2020

Rom.6.14-23. 41 min. 20. bibeltime. BTKA 5277

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1.8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” At Kristus må bo ved troen i våre hjerter.”

March 13th, 2020

Rom.6.6-14.  39 min.  19.bibeltime.  5276

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den ? “

March 5th, 2020

Rom.6.1-11.  41 min.  18.bibeltime.  5275

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Jesu blod er grunnen til at Gud kunne møte menneskene med kjærlighet.” 1.03.2020.”

March 2nd, 2020

Matt.16.21-23. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5006

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Helliggjørelsen. Kristus i oss.”

February 29th, 2020

Rom.5.20-21 og 7.7-13. 34 min. 17.bibeltime. BTKA 5274

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Har Gud forkastet sitt folk ? Langt derifra. Hele Israel skal bli frelst.”

February 26th, 2020

Rom.kap.9-10-11. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 38 min. BTKA 619

Arr: NLM. Emne: Jøder og hedninger.      6. og siste bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Hedningene er medarvinger og hedningenes tider.”

February 25th, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  43 min.  BTKA 618.

Arr: NLM.  Emne: Jøder og hedninger.   5.Bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Israels forherdelse.”

February 25th, 2020

Jesaja og Ap.gj. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 37 min. BTKA 617

Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.    4.Bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” De første skal bli de siste, og de siste de første.”

February 25th, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  40 min. BTKA 616

Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.     3.bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Israel, Herrens førstefødte.”

February 25th, 2020

2.Mos. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 36 min.  BTKA 615

Arr: NLM.  2.bibeltime

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Jøder og hedninger, Israels utvelgelse.”

February 25th, 2020

1.Mos. Bibelkurs på Tonstadli. Jan.2020. 43 min.  BTKA 614

Emne: Apostlenes gjerninger sett i lys av ord paret: Jøder og hedninger.

Arr: NLM.  6 bibeltimer.    1. bibeltime.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Likhet og forskjell mellom Adam og Kristus.”

February 22nd, 2020

Rom.5.12-21. 38 min. 16.bibeltime. BTKA 5273

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu herlighet åpenbares på fjellet.” 16.02.2020

February 17th, 2020

Matt.17.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 2960

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesus.”

February 13th, 2020

Rom.5.6-11. 31 min. 15.bibeltime.  BTKA 5272

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. 9.02.2020

February 10th, 2020

2.Kor.5.19-21. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 923

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App