Knut Pedersen.” Intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.”

May 8th, 2020

Rom.8.31-39. 31 min.  27.og siste bibeltime. BTKA 5275

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.”

April 30th, 2020

Rom.8.26-30. 29 min. 26.time.  BTKA 5283

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så sant vi lider med ham.”

April 24th, 2020

Rom.8.17-27.  32 min.  25.bibeltime.  BTKA 5282

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn,”

April 21st, 2020

Rom.8.5-17. 40 min. 24.bibeltime. BTKA 5281

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.”

April 8th, 2020

Rom.8.5-12.  34 min. 23. bibeltime. BTKA 5280

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

April 1st, 2020

Rom.8.1-4. 42 min. 22.bibeltimen  BTKA 5279

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Jeg levende ser ham i himmelen, og aldri så skjønn jeg ham så.”

March 26th, 2020

Rom.7.1-6. 33 min. 21.bibeltime. BTKA 5278

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hjelpen og kraften imot synden, er Jesus selv.”

March 19th, 2020

Rom.6.14-23. 41 min. 20. bibeltime. BTKA 5277

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1.8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” At Kristus må bo ved troen i våre hjerter.”

March 13th, 2020

Rom.6.6-14.  39 min.  19.bibeltime.  5276

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den ? “

March 5th, 2020

Rom.6.1-11.  41 min.  18.bibeltime.  5275

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Jesu blod er grunnen til at Gud kunne møte menneskene med kjærlighet.” 1.03.2020.”

March 2nd, 2020

Matt.16.21-23. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 5006

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Helliggjørelsen. Kristus i oss.”

February 29th, 2020

Rom.5.20-21 og 7.7-13. 34 min. 17.bibeltime. BTKA 5274

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Har Gud forkastet sitt folk ? Langt derifra. Hele Israel skal bli frelst.”

February 26th, 2020

Rom.kap.9-10-11. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 38 min. BTKA 619

Arr: NLM. Emne: Jøder og hedninger.      6. og siste bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Hedningene er medarvinger og hedningenes tider.”

February 25th, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  43 min.  BTKA 618.

Arr: NLM.  Emne: Jøder og hedninger.   5.Bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Israels forherdelse.”

February 25th, 2020

Jesaja og Ap.gj. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 37 min. BTKA 617

Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.    4.Bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” De første skal bli de siste, og de siste de første.”

February 25th, 2020

Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020.  40 min. BTKA 616

Arr: NLM.   Emne: Jøder og hedninger.     3.bibeltime.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Israel, Herrens førstefødte.”

February 25th, 2020

2.Mos. Bibelkurs på Tonstadli jan. 2020. 36 min.  BTKA 615

Arr: NLM.  2.bibeltime

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Jøder og hedninger, Israels utvelgelse.”

February 25th, 2020

1.Mos. Bibelkurs på Tonstadli. Jan.2020. 43 min.  BTKA 614

Emne: Apostlenes gjerninger sett i lys av ord paret: Jøder og hedninger.

Arr: NLM.  6 bibeltimer.    1. bibeltime.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Likhet og forskjell mellom Adam og Kristus.”

February 22nd, 2020

Rom.5.12-21. 38 min. 16.bibeltime. BTKA 5273

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu herlighet åpenbares på fjellet.” 16.02.2020

February 17th, 2020

Matt.17.1-9. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 2960

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesus.”

February 13th, 2020

Rom.5.6-11. 31 min. 15.bibeltime.  BTKA 5272

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. 9.02.2020

February 10th, 2020

2.Kor.5.19-21. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 923

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”

February 5th, 2020

Rom.5.1-5. 38 min. 14.bibeltime. BTKA 5271

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Jesus helbreder en lam mann.” 2.02.2020

February 3rd, 2020

Mark.2.1-12. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 2576

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Å bli frelst ved tro er det stikk motsatte av å bli frelst ved gjerninger.”

January 30th, 2020

Rom.4.1-12. 35 min. 11.bibeltime. BTKA 5268

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.” 26.01.2020

January 27th, 2020

Joh.17.1-8. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2710

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Forskjellen på lovpakten og nådepakten.”

January 25th, 2020

Rom.4.13-17. 34 min. 12.bibeltime. BTKA 5269

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Norvald Frafjord.” Omvendelsen og kristen livets risiko.”

January 20th, 2020

Luk.14.25-33. Moi 2001. 35 min.  BTKA 2333

Share | Download(Loading)

Norvald Frafjord.” Vi vil juble over din frelse og løfte seiers merket i vår Guds navn

January 20th, 2020

Salme.20.6.  Moi 2001.  41 min. BTKA 2332

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Bryllupet i Kana- den beste vin tilslutt, himmelen.” 19.01.2020

January 20th, 2020

Joh.2.1-11. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 568

Oddvar taler og synger.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Mot håp trodde han med håp.”

January 16th, 2020

Rom.4.18-25. 29 min. 13.bibeltime.  BTKA 5270

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1.8. 

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Jesus blir døpt av Johannes.” 12.01.2020

January 13th, 2020

Matt.3.13-17. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 1936

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Jesus stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen.”

January 11th, 2020

Rom.3.21-31. 40 min. 10.bibeltime.  BTKA 5267

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Frafallet fra Guds ord, og lov og evangelium.” 5.01.2020

January 6th, 2020

Salme 1. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2762

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene kan bare bli frelst ved Guds nåde, ved troen på Jesus og hans frelsesverk

December 19th, 2019

Rom.3.21-31. 40 min.  9.bibeltime.  BTKA 5266

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva virker loven hos de forskjellige mennesker.”

December 14th, 2019

Rom.3.19-20.  35 min. 8.bibeltime.  BTKA 5265

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Alle mennesker står fullkomment skyldige for Gud.”

December 14th, 2019

Rom.3.9-20.  42 min.  7. bibeltime. BTKA 5264

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva var det Gud hadde åpenbart for Jødene fremfor hedningefolkene.”

December 14th, 2019

Rom.2.1 - 3.8.  47 min.  6.bibeltime.  BTKA 5263

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene står under Guds vrede p.g.a. synd og vantro.”

December 14th, 2019

Rom.1.19-32.  40 min.  5. bibeltime.  BTKA 5262

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.”

December 13th, 2019

Rom.1.18.  32 min.  4. bibeltime.  BTKA 5261

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Den rettferdige av tro, skal leve.”

December 13th, 2019

Rom.1.8-17.  43 min.  3. bibeltime.  BTKA 5260

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8.

 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Paulus sitt forhold til menigheten i Rom.”

December 12th, 2019

Rom.1.1-7. 40 min.  2.bibeltime.  BTKA 5259

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Innledning til gjennomgangen av Romerbrevet, kap.1-8.

December 12th, 2019

Knut Pedersen skal gå igjennom Romerbrevet, kap.1-8.  32 min. 1.bibeltime.

Bibeltimene er opptak på Undeland Misjonsgård av Logos bibelundervisning.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Tro på Gud og tro på meg, for at dere skal være der jeg er.” 8.12.2019

December 11th, 2019

Joh.14.1-4. Skjæveland misjonshus. 34 min. BTKA 567

Oddvar taler og synger.

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Jesus samtaler med den Samaritanske kvinnen.” 1.12.2019

December 2nd, 2019

Joh.4.1-43. Skjæveland Misjonshus. 48 min. BTKA 2607

Share | Download(Loading)

Arthur Salte.” Josef stod fast på Guds ord, og vår situasjon i Norge idag.” 24.11.2019

November 25th, 2019

1.Mos.37.25-28. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2904

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Jesu gjenkomst, våk og vær beredt.” 17.11.2019

November 18th, 2019

Matt.24.35-44. Skjæveland Misjonshus 39 min. BTKA 5052

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Trøst,trøst mitt folk sier deres Gud. Israel og hedningefolkene.” 10.11.2019

November 11th, 2019

Jes.40.1-11. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 5204

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol ved troen.” 3.11.2019

November 4th, 2019

1.Kor.1.30+Rom.8.3. Skjæveland Misjonshus. 57 min. BTKA 1136

Share | Download(Loading)

Jogeir Lianes.” Ransak dere selv om dere er i troen.” 27.10.2019

October 28th, 2019

2.Kor.13.5-7. Skjæveland Misjonshus.  41 min. 

Arr: Flymisjonen. 

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App