Dagfinn Natland.” Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.” 3.04.2022

April 4th, 2022

Joh.6.24-40. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2440

Åpning, Terje Laland og sang av Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Maria budskaps dag.”

March 28th, 2022

Luk.1.26-38. Skjæveland Misjonshus.  35 min. BTKA 598

Tale og sang av Oddvar.

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Peters fall og oppreisning.” 20.03.2022

March 21st, 2022

Luk.22.28-34. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 1950

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Jesus skal komme tilbake og gjenopprette det Messianske riket for Israel.” 13.03.2022

March 14th, 2022

Luk.21.20-36.+ Mark.13.7-8.Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 1140

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesu bønn i Getsemane.”

March 7th, 2022

Matt.26.36-46.+Hebr.5.7-10. Skjæveland Misjonshus. 58 min. BTKA 2880

Arr: Flymisjonen. Søndag 6.03.2022.  Sang: Oddmund Mikkelsen

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter på veien.”

March 7th, 2022

Hebr.4.11-16. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 54 min. BTKA 2879

Arr: Flymisjonen. Lørdag 5.03.2022.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Det kristne livet.”

March 5th, 2022

Rom.12.1-17. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 54 min. BTKA 2878

Arr: Flymisjonen. Fredag 4.03.2022. Sang: Karoline og Øyvind Fjære

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Guds folk i den siste tid.”

March 5th, 2022

Åp.Kap.6 og 7. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 57 min. BTKA 2877

Arr: Flymisjonen. Torsdag 3.03.2022.   Sang: Steinar Trefjord.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Vår åndelige gudstjeneste.”

March 3rd, 2022

Rom.12.1-2. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 51 min. BTKA 2876

Arr: Flymisjonen. Onsdag 2.03.2022.  Sang: Kristine Aarsland

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!”

March 2nd, 2022

Jes.55.1-13. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 2875

Arr: Flymisjonen. Tirsdag 1.03.2022

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Se, vi går opp til Jerusalem.” 27.02.2022

February 28th, 2022

Luk.18.32-34. Skjæveland Misjonshus. 40 min.  BTKA 2278

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesu herlighet åpenbares på fjellet.” 20.02.2022

February 21st, 2022

Luk.9.28-36- Skjæveland Misjonshus. 42 min.  BTKA 2973

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Herren vil åpenbare sin herlighet på deg ved å gi deg del i syndenes forlatelse i Jesu blod.” 13.02.2022

February 14th, 2022

5.Mos.6.1-9.  Skjæveland Misjonshus  45 min.  BTKA 5011

Share | Download(Loading)

Eivind Ydstebø.” Mitt ord, det skal ikke vende tomt tilbake til meg, sier Herren.” 30.01.2022

January 31st, 2022

Jes.55.10-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min.

Eivind taler og synger.

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe.” 23.01.2022

January 24th, 2022

Kol.3.1-4. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2972

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham.” 16.01.2022

January 17th, 2022

Salme 25.14. Skjæveland Misjonshus. 33 min. BTKA 2712

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Se der Guds lam, som bærer verdens synd! ” 9.01.2022

January 10th, 2022

Joh.1.29-34. Skjæveland Misjonshus. 40 min.  BTKA 597

Tale og sang av Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Hold fast på Guds Ord.”

December 14th, 2021

Åp.3.7-8. Tasta 31.10.1998. 33 min. BTKA 915

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Lignelsen om de to sønnene.”

December 13th, 2021

Matt.21.28-32. Skjæveland Misjonshus.  33 min. BTKA 596

Åpning: Ole Kristen Wastvedt. Tale og sang: Oddvar Dahl.

Arr: Samemisjonen.  Søndag 12.12.2021.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se, jeg kommer snart.”

December 6th, 2021

Åp.22.12-22. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 2874

Åpning og sang: Oddvar Dahl.

Arr: Flymisjonen Søndag 5.12. 2021.

 

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Lever du etter kjødet eller etter ånden? ”

December 6th, 2021

Gal.6.7+10. Møteuke Skjæveland Misjonshus 56 min. BTKA 2873

Åpning, avslutning og sang: Oddvar Dahl.

Arr: Flymisjonen Lørdag 4.12. 2021

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Men våk hver tid og stund og be.”

December 4th, 2021

Luk.21.36. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 2872

Arr: Flymisjonen.  Fredag 3.12.2021-

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Å vake er å vandre livet sammen med Jesus.”

December 4th, 2021

Matt.25.1-13. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 58 min. BTKA 2871

Sang: Frode Hegle og Tom Håvard Tobiassen.

Arr: Flymisjonen.  Torsdag 2.12.2021.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Daglig omvendelse / fornyelse.”

December 2nd, 2021

Matt.25.1-13. Møteuke Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 2870

Arr: Flymisjonen. Onsdag 1.12.2021.   Sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesu gjenkomst og de fem kloke og fem dårlige jomfruer.”

December 1st, 2021

Matt.25.1-13. Møteuke på Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 2869

Arr: Flymisjonen.  Tirsdag 30.11.2021

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Se, jeg står for døren og banker.” 28.11.2021

November 29th, 2021

Åp.3.19-22. Skjæveland Misjonshus. 33 min.  BTKA 595

Tale og sang av Oddvar.

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Lignelsen om de fem kloke og fem dårlige jomfruer.” 21.11.2021

November 22nd, 2021

Matt.25.1-13. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 5056

Share | Download(Loading)

Finn-Widar Knutzen.” Jesus er den gode disippel. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” 14.11.2021

November 15th, 2021

Jes.50.1-9. Skjæveland Misjonshus.  56 min.  BTKA 385

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” Om fariseeren og tolleren.” 31.10.2021

November 1st, 2021

Luk.18.9-14. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 1949

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Den rike mann og Lasarus.” 17.10.2021

October 18th, 2021

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus.  36 min.  BTKA 5055

Share | Download(Loading)

John Peder Samdahl.” Jesus helbreder en lam mann.” 10.10.2021

October 11th, 2021

Mark.2.1-12. Skjæveland Misjonshus.  39 min. BTKA 5010

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Han skal kjenne om læren er av Gud.” 3.10.2021

October 4th, 2021

Joh.7.14-17.  Skjæveland Misjonshus.  31 min. BTKA 2578

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Gud fører et menneske til sannhets erkjennelse, for att han kan få åpenbare evangeliet for dem.”

September 28th, 2021

Matt.8.5-13. Skjæveland Misjonshus. 36 min.  BTKA 2439

Åpning og sang: Torvald Kjetilstad. Søndag 26.09.2021

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

September 27th, 2021

Joh.8.31-51. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2438

Åpning: Terje Laland, sang: Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.2021. 2.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er korsfestet med Kristus.” 25.09.2021

September 27th, 2021

Gal.2.16-21. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2437

Åpning: Terje Laland,  Sang:Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.1.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er overfor loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 25th, 2021

1.Kor.2.1-14. Skjæveland Misjonshus.  Talen 36 min. BTKA 2436

Åpning: Knut Hegle,  sang: Torvald KJetilstad. Fredag 24.09.2021

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Kristi lidelser og herligheten deretter.” 19.09.2021

September 20th, 2021

1.Pet.1.10-13. Skjæveland Misjonshus. 59 min. BTKA 1139

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Gud har gjenfødt oss til et levende håp om en arv som er gjemt i himlene.” 12.09.2021

September 13th, 2021

1.Pet.1.1-5. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 925

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Marta og Maria- men Ett er nødvendig.”

September 6th, 2021

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus.  38 min.  BTKA 2971

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.” 29.08.2021

August 30th, 2021

Salme 34.1-9+19-23. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2970

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jeg vil gi dere framtid og håp.” 22.08.2021

August 23rd, 2021

Jerm.29.11-13.  Skjæveland Misjonshus.  34 min.  BTKA 2277

Share | Download(Loading)

Alfred Salte.” Profeten Elias og enken i Sarepta.” 15.08.2021

August 16th, 2021

1.Kong.Kap.17. Skjæveland Misjonshus. 41 min. 

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Josefs historie og Gud som snur det vonde til det gode.” 8.08.2021

August 9th, 2021

1.Mos.Kap.37-45. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 1138

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Jesus er det sanne lys, som opplyser hvert menneske.” 1.08.2021

August 2nd, 2021

Joh.1.9.  Skjæveland Misjonshus.  30 min.  BTKA 2764

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? 4.07.2021

July 5th, 2021

Salme 2.  Skjæveland Misjonshus.  51 min. BTKA 5209

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Jesus sier til dem: Jeg har aldri kjent dere.” 27.06.2021

June 28th, 2021

Matt.7.21-29. Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 2856

Han forteller også litt om dagens situasjon i Israel.

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Uten åpenbaring går folket seg vilt.” 20.06.2021

June 21st, 2021

Ordspr. 29.18. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5102

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Se der Guds lam! 13.06-2021

June 14th, 2021

Joh.1.35-52. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 5054

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Den rike mann og Lasarus. ” 6.06.2021

June 7th, 2021

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5009

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Derfor mister vi ikke motet.”

March 4th, 2021

2.Kor.4.1-18.  Liland 10.09.2000.  46 min.  BTKA 2969

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App