Bernhard Sunde.” Frafallet fra Guds ord, og lov og evangelium.” 5.01.2020

January 6th, 2020

Salme 1. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2762

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene kan bare bli frelst ved Guds nåde, ved troen på Jesus og hans frelsesverk

December 19th, 2019

Rom.3.21-31. 40 min.  9.bibeltime.  BTKA 5266

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva virker loven hos de forskjellige mennesker.”

December 14th, 2019

Rom.3.19-20.  35 min. 8.bibeltime.  BTKA 5265

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8. 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Alle mennesker står fullkomment skyldige for Gud.”

December 14th, 2019

Rom.3.9-20.  42 min.  7. bibeltime. BTKA 5264

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Hva var det Gud hadde åpenbart for Jødene fremfor hedningefolkene.”

December 14th, 2019

Rom.2.1 - 3.8.  47 min.  6.bibeltime.  BTKA 5263

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Menneskene står under Guds vrede p.g.a. synd og vantro.”

December 14th, 2019

Rom.1.19-32.  40 min.  5. bibeltime.  BTKA 5262

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.”

December 13th, 2019

Rom.1.18.  32 min.  4. bibeltime.  BTKA 5261

Bibeltimer fra Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Den rettferdige av tro, skal leve.”

December 13th, 2019

Rom.1.8-17.  43 min.  3. bibeltime.  BTKA 5260

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8.

 

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Paulus sitt forhold til menigheten i Rom.”

December 12th, 2019

Rom.1.1-7. 40 min.  2.bibeltime.  BTKA 5259

Bibeltimer, Romerbrevet kap.1-8

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Innledning til gjennomgangen av Romerbrevet, kap.1-8.

December 12th, 2019

Knut Pedersen skal gå igjennom Romerbrevet, kap.1-8.  32 min. 1.bibeltime.

Bibeltimene er opptak på Undeland Misjonsgård av Logos bibelundervisning.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Tro på Gud og tro på meg, for at dere skal være der jeg er.” 8.12.2019

December 11th, 2019

Joh.14.1-4. Skjæveland misjonshus. 34 min. BTKA 567

Oddvar taler og synger.

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Jesus samtaler med den Samaritanske kvinnen.” 1.12.2019

December 2nd, 2019

Joh.4.1-43. Skjæveland Misjonshus. 48 min. BTKA 2607

Share | Download(Loading)

Arthur Salte.” Josef stod fast på Guds ord, og vår situasjon i Norge idag.” 24.11.2019

November 25th, 2019

1.Mos.37.25-28. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2904

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Jesu gjenkomst, våk og vær beredt.” 17.11.2019

November 18th, 2019

Matt.24.35-44. Skjæveland Misjonshus 39 min. BTKA 5052

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Trøst,trøst mitt folk sier deres Gud. Israel og hedningefolkene.” 10.11.2019

November 11th, 2019

Jes.40.1-11. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 5204

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol ved troen.” 3.11.2019

November 4th, 2019

1.Kor.1.30+Rom.8.3. Skjæveland Misjonshus. 57 min. BTKA 1136

Share | Download(Loading)

Jogeir Lianes.” Ransak dere selv om dere er i troen.” 27.10.2019

October 28th, 2019

2.Kor.13.5-7. Skjæveland Misjonshus.  41 min. 

Arr: Flymisjonen. 

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Sendebrevet til menigheten i Laodikea.” 20.10.2019

October 21st, 2019

Åp.3.14-22. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2435

Åpningsord: Knut Hegle.   Sang: Torvald Kjetilstad. 

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Kopperslangen.” 19.10.2019

October 21st, 2019

4.Mos.21.5-9. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2434

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Ole Andreas Meling.” Jesus helbreder en spedalsk- Rein eller urein.” 13.10.2019

October 14th, 2019

Mark.1.40-45. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 3254

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Talsmannen, Den Hellige Ånd.” 6.10.2019

October 7th, 2019

Joh.16.4-11. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 922

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Likegyldighet og visdom.” 29.09.2019

September 30th, 2019

Matt.11.16-19. Skjæveland Misjonshus. 32 min. BTKA 2275

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den levende tro må alltid fly til Kristus.” 20.09.2019

September 23rd, 2019

Samtalemøte. Emne: Født av Gud, Joh.8.12. 34 min. BTKA 2149

Bernhard Sunde åpner og avslutter. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Jesus la det fullkomne offer på Guds alter.” 22.09.2019

September 23rd, 2019

Ruts bok 1.7-19. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus 25 min. BTKA 2148

Sang: Kristine Aasland. Søndag

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ved Ham ! ” 21.09.2019

September 23rd, 2019

Luk.1.26-39. Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2147

Lørdag kveld

 

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Jesus kom til verden for å frelse syndere.” 20.09.2019

September 21st, 2019

Jes.43.22-25. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2146

Sang: Steinar Trefjord.  Fredag kveld.

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Mot deg alene har jeg syndet Gud.” 15.09.2019

September 16th, 2019

Luk.10.25-37. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5005

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Himmelsk lønn, regnskap for forvaltning av talentene.” 8.09.2019

September 9th, 2019

Hebr.5.11 til 6.3. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 5101

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus møter den Samaritanske kvinnen.” 1.09.2019

September 2nd, 2019

Joh.4.27-42. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 2959

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” La deg advare og bøy deg for alt Guds ord.” 30.08.2019

August 31st, 2019

Salme 2.10-12. Skjæveland Misjonshus.  44 min.

Arr: Bibelskulen på Fossnes, Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” 25.08.2019

August 26th, 2019

Joh.8.31-36. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 566

Tale og sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” De fikk talentene etter som de hadde evne til å motta.”18.08.2019

August 19th, 2019

Matt.25.14-30. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 5003

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Kristus, vår stedfortreder, har levd vårt kristenliv.” 11.08.2019

August 12th, 2019

Luk.6.36-42. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 4905

Sang: Anita Malmin.

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Gi akt på deg selv og på læren.” 4.08.2019

August 5th, 2019

1.Tim.4.16. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2761

Share | Download(Loading)

Finn Asmussen.” Sangmøte, emne: Lina Sandell.” 12.07.2019

July 24th, 2019

Sangmøte.  Bibelsamling Audnastrand fredag 12.07.2019. 

Egon Jensen leser fra bok om Lina Sandell sitt liv.

Sang: Åshild og Finn Asmussen, barnekoret og fellessanger.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss.”

July 22nd, 2019

Rom.8.24-37. Bibelsamling Audnastrand søndag 14.07.2019. BTKA 5257

Åpning ved Ranghild Goa.  Avslutning ved Erik Trans.

Sang av Mona Hegle Almedal.  4.møte med Knut.  42 min.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lær meg å kjenne dine veier.” 13.07.2019

July 20th, 2019

Rom.5.1-8. Bibelsamling Audnastrand lørdag 13.07.2019. BTKA 5256

Åpning Finn Asmussen. Sang: Kjetil Fredriksen og barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier. 3.møte med Knut.  40 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Be så skal dere få - Jesus kan! ” 12.07.2019

July 20th, 2019

Matt.7.7-12. Bibelsamling Audnastrand fredag 12.07.2019. BTKA 5255

Åpning ved Rasmus Voll. Sang: Åshild og Finn Asmussen med barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.   2.møte med Knut.  43 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lære sitt fromme kjød å kjenne.” 11.07.2019

July 19th, 2019

Salme 24.4-14. Bibelsamling Audnastrand torsdag 11.07.2019. BTKA 5254

Kjetil Fredriksen, sang med vitnesbyrd mellom sangene.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.  1.møte med Knut.  35 min.

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” En levende tro, ser det usynlige hjem.” 13.07.2019

July 18th, 2019

Hebr.11.8-40. Bibelsamling på Audnastrand. Lørdag 13.07.2019. 44 min.

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Hvor er du på vei mot?” 12.07.2019

July 17th, 2019

Hebr.11.1-7. Bibelsamling Audnastrand. Fredag 12.07.2019. 39 min.

Sang: Frode Hegle

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Arbeidsklær i Guds vingård - “Samme lønn”

July 17th, 2019

Matt.20.1-16. Bibelsamling Audnastrand torsdag 11.07.2019. 45 min.

Sang: Finn Asmussen

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Ingen må bli tilbake- Jesus kommer snart.” 10.07.2019

July 15th, 2019

Matt.24.32-44. Bibelsamling, Audnastrand Onsdag 10.07.2019.  37 min.

Åpning: Dagfinn Natland.  Avslutning: Knut Pedersen.

Motto: "Lær meg å kjenne dine veie"

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.” 30.06.2019

July 1st, 2019

Luk.18.35-43. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2710

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Israel, et øyeblikks inntrykk- hva skiller og hva samler? 23.06.2019

June 24th, 2019

Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 2854

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Paulus taler på Areopagus, forkynner den eneste sanne Gud som kan føde et menneske på nytt.” 16.06.2019

June 17th, 2019

Ap.gj.17.22-34. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 4904

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” En ny livsvandring, en kraft går ut fra deres liv.” 10.06.2019

June 11th, 2019

Fil.3.7-21. Skjæveland Misjonshus. 48 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Gjenfødelsens nødvendighet. Synderinnen i Simons hus.” 9.06.2019

June 11th, 2019

Luk.7.36.50. Skjæveland Misjonshus. 35 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Gjenfødelsens nødvendighet. ( Nikodemus). 8.06.2019

June 11th, 2019

Joh.3.1-6. Skjæveland Misjonshus. 45 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Lengselen etter å leve for Jesus.” 9.06.2019

June 11th, 2019

Jes.40.29. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5004

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter

Sang: Even og Eivind Ydstebø

 

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App