Einar Kristoffersen.” Jesus la det fullkomne offer på Guds alter.” 22.09.2019

September 23rd, 2019

Ruts bok 1.7-19. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus 25 min. BTKA 2148

Sang: Kristine Aasland. Søndag

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ved Ham ! ” 21.09.2019

September 23rd, 2019

Luk.1.26-39. Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2147

Lørdag kveld

 

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Jesus kom til verden for å frelse syndere.” 20.09.2019

September 21st, 2019

Jes.43.22-25. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2146

Sang: Steinar Trefjord.  Fredag kveld.

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Mot deg alene har jeg syndet Gud.” 15.09.2019

September 16th, 2019

Luk.10.25-37. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5005

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Himmelsk lønn, regnskap for forvaltning av talentene.” 8.09.2019

September 9th, 2019

Hebr.5.11 til 6.3. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 5101

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus møter den Samaritanske kvinnen.” 1.09.2019

September 2nd, 2019

Joh.4.27-42. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 2959

Share | Download(Loading)

Lars Fossdal.” La deg advare og bøy deg for alt Guds ord.” 30.08.2019

August 31st, 2019

Salme 2.10-12. Skjæveland Misjonshus.  44 min.

Arr: Bibelskulen på Fossnes, Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” 25.08.2019

August 26th, 2019

Joh.8.31-36. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 566

Tale og sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” De fikk talentene etter som de hadde evne til å motta.”18.08.2019

August 19th, 2019

Matt.25.14-30. Skjæveland Misjonshus. 45 min. BTKA 5003

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Kristus, vår stedfortreder, har levd vårt kristenliv.” 11.08.2019

August 12th, 2019

Luk.6.36-42. Skjæveland Misjonshus. 31 min.  BTKA 4905

Sang: Anita Malmin.

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Gi akt på deg selv og på læren.” 4.08.2019

August 5th, 2019

1.Tim.4.16. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2761

Share | Download(Loading)

Finn Asmussen.” Sangmøte, emne: Lina Sandell.” 12.07.2019

July 24th, 2019

Sangmøte.  Bibelsamling Audnastrand fredag 12.07.2019. 

Egon Jensen leser fra bok om Lina Sandell sitt liv.

Sang: Åshild og Finn Asmussen, barnekoret og fellessanger.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss.”

July 22nd, 2019

Rom.8.24-37. Bibelsamling Audnastrand søndag 14.07.2019. BTKA 5257

Åpning ved Ranghild Goa.  Avslutning ved Erik Trans.

Sang av Mona Hegle Almedal.  4.møte med Knut.  42 min.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lær meg å kjenne dine veier.” 13.07.2019

July 20th, 2019

Rom.5.1-8. Bibelsamling Audnastrand lørdag 13.07.2019. BTKA 5256

Åpning Finn Asmussen. Sang: Kjetil Fredriksen og barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier. 3.møte med Knut.  40 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Be så skal dere få - Jesus kan! ” 12.07.2019

July 20th, 2019

Matt.7.7-12. Bibelsamling Audnastrand fredag 12.07.2019. BTKA 5255

Åpning ved Rasmus Voll. Sang: Åshild og Finn Asmussen med barnekoret.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.   2.møte med Knut.  43 min.

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen.” Lære sitt fromme kjød å kjenne.” 11.07.2019

July 19th, 2019

Salme 24.4-14. Bibelsamling Audnastrand torsdag 11.07.2019. BTKA 5254

Kjetil Fredriksen, sang med vitnesbyrd mellom sangene.

Motto: Lær meg å kjenne dine veier.  1.møte med Knut.  35 min.

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” En levende tro, ser det usynlige hjem.” 13.07.2019

July 18th, 2019

Hebr.11.8-40. Bibelsamling på Audnastrand. Lørdag 13.07.2019. 44 min.

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Hvor er du på vei mot?” 12.07.2019

July 17th, 2019

Hebr.11.1-7. Bibelsamling Audnastrand. Fredag 12.07.2019. 39 min.

Sang: Frode Hegle

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Arbeidsklær i Guds vingård - “Samme lønn”

July 17th, 2019

Matt.20.1-16. Bibelsamling Audnastrand torsdag 11.07.2019. 45 min.

Sang: Finn Asmussen

Share | Download(Loading)

Egon Jensen.” Ingen må bli tilbake- Jesus kommer snart.” 10.07.2019

July 15th, 2019

Matt.24.32-44. Bibelsamling, Audnastrand Onsdag 10.07.2019.  37 min.

Åpning: Dagfinn Natland.  Avslutning: Knut Pedersen.

Motto: "Lær meg å kjenne dine veie"

Share | Download(Loading)

Kjell Magnor Kvalvåg.” Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.” 30.06.2019

July 1st, 2019

Luk.18.35-43. Skjæveland Misjonshus. 27 min. BTKA 2710

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Israel, et øyeblikks inntrykk- hva skiller og hva samler? 23.06.2019

June 24th, 2019

Skjæveland Misjonshus. 53 min. BTKA 2854

Share | Download(Loading)

Steinar Malmin.” Paulus taler på Areopagus, forkynner den eneste sanne Gud som kan føde et menneske på nytt.” 16.06.2019

June 17th, 2019

Ap.gj.17.22-34. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 4904

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” En ny livsvandring, en kraft går ut fra deres liv.” 10.06.2019

June 11th, 2019

Fil.3.7-21. Skjæveland Misjonshus. 48 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Gjenfødelsens nødvendighet. Synderinnen i Simons hus.” 9.06.2019

June 11th, 2019

Luk.7.36.50. Skjæveland Misjonshus. 35 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Per Bergene Holm.” Gjenfødelsens nødvendighet. ( Nikodemus). 8.06.2019

June 11th, 2019

Joh.3.1-6. Skjæveland Misjonshus. 45 min. 

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Lengselen etter å leve for Jesus.” 9.06.2019

June 11th, 2019

Jes.40.29. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5004

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter

Sang: Even og Eivind Ydstebø

 

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Å leve kristenlivet, i åndens kraft og visdom.” 8.06.2019

June 11th, 2019

Ap.gj.4.23-31.  Skjæveland Misjonshus. 51 min. BTKA 5003

Arr: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Pinsemøter.

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Alle tings ende er kommet nær.” 2.06.2019

June 3rd, 2019

1.Pet.4.7-11. Skjæveland Misjonshus. 52 min. BTKA 5002

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Israel og Jesu gjenkomst.” 26.05.2019

May 27th, 2019

Luk.21.+.  Skjæveland Misjonshus. 65 min. BTKA 1135

Share | Download(Loading)

Gunnar Soppeland.” På kvar stad navnet mitt minnest skal eg velsigne deg gjennom det offerlammet som eg har sett meg ut.” 19.05.2019

May 20th, 2019

1.Kong.8.13-14+27-30. Skjæveland Misjonshus. 55 min. BTKA 1935

Beklager at det var feil tale som vart lagt ut. Nå er det den rette talen.

Share | Download(Loading)

Ottar Endresen.” Forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg! Min fred gir jeg dere.” 12.05.2019

May 13th, 2019

Joh.14.1-11. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 3224

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Hvordan få forstand når det som er politisk riktig, etter Guds Ord er galskap.”

May 6th, 2019

Dan.kap.4. Skjæveland Misjonshus. Søndag 5.05.2019. 51 min. BTKA 5203

3.bibeltime fra Daniels bok.

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Billedstøtten, de fire verdensriker og Guds rikes seier til slutt.”

May 6th, 2019

Dan.kap.2 og 7. Skjæveland Misjonshus lørdag 4.05.2019. 55 min. BTKA 5202

2.bibeltime fra Daniels bok

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego i ildovnen og løvehulen.”

May 4th, 2019

Dan.Kap.3. Skjæveland Misjonshus. Fredag 3.05.2019. 60 min. BTKA 5201

1. bibeltime fra Daniels bok.

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus åpenbarer seg for tvileren Tomas.” 28.04.2019

April 29th, 2019

Joh.20.19-31. Skjæveland Misjonshus. 41 min.  BTKA 2958

Share | Download(Loading)

Lorents NordVarhaug.” Jesu oppstandelse, steinen er veltet bort.” 21.04.2019

April 23rd, 2019

Joh.20.1-10. Skjæveland Misjonshus. 42 min. BTKA 2606

Sang: Henrik og Frode Hegle.

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Må Herren gi våre hjerter opplyste øyne.” 14.04.2019

April 15th, 2019

Ef.1.17-18. Skjæveland Misjonshus. 27 min.  BTKA 2760

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Enhver plante som vår himmelske far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot.” 7.04.2019

April 8th, 2019

Joh.6.24-36. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 565

Oddvar Dahl taler og synger.

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Israel og Midtøsten akkurat nå.” 29.03.2019

April 1st, 2019

Utsyn Misjonsenter, Finnøy.  62 min.  BTKA 4853

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Avkristningen og det nye Norge.” 31.03.2019

April 1st, 2019

Skjæveland Misjonshus. 73 min. BTKA 4852

Info om Ebenezer v/ Jon Olav Østhus.

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Maria budskapsdag. Han som har sett til sin tjenerinnes ringhet.”24.03.2019

March 25th, 2019

Luk.1.39-45. Skjæveland Misjonshus. 35 min. BTKA 2433

Sang: Torvald Kjetilstad

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Ta i eie frelsen som ligger ferdig.” 23.03.2019

March 25th, 2019

Luk.18.31-34. Skjæveland Misjonshus. 35 min.  BTKA 2432

Sang: Torvald Kjetilstad.

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Strid for å komme inn gjennom den trange dør.” 17.03.2019

March 18th, 2019

Luk.13.22-30. Skjæveland Misjonshus. 48 min.  BTKA 2274

Share | Download(Loading)

Tor Magne Haraldseid.” Brennofferet.” 10.03.2019

March 11th, 2019

1.Kong.3.4. + 3.Mos.1.1-9. Skjæveland Misjonshus. 38 min.

Arr: Samemisjonen.  Info om Samemisjonen til slutt.

Share | Download(Loading)

Ole Andreas Meling.” Se vi går opp til Jerusalem, den siste festreis.” 3.03.2019

March 4th, 2019

Luk.18.31-34 + 1.Mos.22. + 1.Kong.8. Skjæveland Misjonshus. 34 min.

Sang: Elisabeth Gjerde.  BTKA 3253

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Kristi forklarelsesdag, -Jesus alene.” 24.02.2019

February 25th, 2019

Luk.9.28-36. Skjæveland Misjonshus. 33 min.  BTKA 5051

Share | Download(Loading)

Olav H.Kydland.” Bibelen er Guds ufeilbare ord. Hele skriften er innåndet av Gud.” 17.02.2019

February 18th, 2019

2.Tim.3.14-17. Skjæveland Misjonshus.  54 min. BTKA 921

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Våk og vær på vakt, for dere vet ikke når Jesus kommer i skyen for å hente sine.” 10.02.2019

February 11th, 2019

Mark.13.21-33. Skjæveland Misjonshus. 44 min. BTKA 2957

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Kjødet må døy, før det skjer kan ikke gud gi troens ånd.” 3.02.2019

February 4th, 2019

2.Kor.4.13. Skjæveland Misjonshus. 38 min. BTKA 2759

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »