Terje Thorsen.” Den rike mann og Lasarus.” 17.10.2021

October 18th, 2021

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus.  36 min.  BTKA 5055

Share | Download(Loading)

John Peder Samdahl.” Jesus helbreder en lam mann.” 10.10.2021

October 11th, 2021

Mark.2.1-12. Skjæveland Misjonshus.  39 min. BTKA 5010

Share | Download(Loading)

Axel Saxe.” Han skal kjenne om læren er av Gud.” 3.10.2021

October 4th, 2021

Joh.7.14-17.  Skjæveland Misjonshus.  31 min. BTKA 2578

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Gud fører et menneske til sannhets erkjennelse, for att han kan få åpenbare evangeliet for dem.”

September 28th, 2021

Matt.8.5-13. Skjæveland Misjonshus. 36 min.  BTKA 2439

Åpning og sang: Torvald Kjetilstad. Søndag 26.09.2021

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

September 27th, 2021

Joh.8.31-51. Skjæveland Misjonshus. 37 min. BTKA 2438

Åpning: Terje Laland, sang: Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.2021. 2.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er korsfestet med Kristus.” 25.09.2021

September 27th, 2021

Gal.2.16-21. Skjæveland Misjonshus. 30 min.  BTKA 2437

Åpning: Terje Laland,  Sang:Torvald Kjetilstad. Lørdag 25.09.1.møte

Share | Download(Loading)

Dagfinn Natland.” Jeg er overfor loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 25th, 2021

1.Kor.2.1-14. Skjæveland Misjonshus.  Talen 36 min. BTKA 2436

Åpning: Knut Hegle,  sang: Torvald KJetilstad. Fredag 24.09.2021

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Kristi lidelser og herligheten deretter.” 19.09.2021

September 20th, 2021

1.Pet.1.10-13. Skjæveland Misjonshus. 59 min. BTKA 1139

Share | Download(Loading)

Olav Hermod Kydland.” Gud har gjenfødt oss til et levende håp om en arv som er gjemt i himlene.” 12.09.2021

September 13th, 2021

1.Pet.1.1-5. Skjæveland Misjonshus.  37 min.  BTKA 925

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Marta og Maria- men Ett er nødvendig.”

September 6th, 2021

Luk.10.38-42. Skjæveland Misjonshus.  38 min.  BTKA 2971

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.” 29.08.2021

August 30th, 2021

Salme 34.1-9+19-23. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2970

Share | Download(Loading)

Eivind Gjerde.” Jeg vil gi dere framtid og håp.” 22.08.2021

August 23rd, 2021

Jerm.29.11-13.  Skjæveland Misjonshus.  34 min.  BTKA 2277

Share | Download(Loading)

Alfred Salte.” Profeten Elias og enken i Sarepta.” 15.08.2021

August 16th, 2021

1.Kong.Kap.17. Skjæveland Misjonshus. 41 min. 

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Josefs historie og Gud som snur det vonde til det gode.” 8.08.2021

August 9th, 2021

1.Mos.Kap.37-45. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 1138

Share | Download(Loading)

Bernhard Sunde.” Jesus er det sanne lys, som opplyser hvert menneske.” 1.08.2021

August 2nd, 2021

Joh.1.9.  Skjæveland Misjonshus.  30 min.  BTKA 2764

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? 4.07.2021

July 5th, 2021

Salme 2.  Skjæveland Misjonshus.  51 min. BTKA 5209

Share | Download(Loading)

Jon Olav Østhus.” Jesus sier til dem: Jeg har aldri kjent dere.” 27.06.2021

June 28th, 2021

Matt.7.21-29. Skjæveland Misjonshus. 49 min. BTKA 2856

Han forteller også litt om dagens situasjon i Israel.

Share | Download(Loading)

Sølve Salte.” Uten åpenbaring går folket seg vilt.” 20.06.2021

June 21st, 2021

Ordspr. 29.18. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5102

Share | Download(Loading)

Terje Thorsen.” Se der Guds lam! 13.06-2021

June 14th, 2021

Joh.1.35-52. Skjæveland Misjonshus. 39 min. BTKA 5054

Share | Download(Loading)

Jon Peder Samdal.” Den rike mann og Lasarus. ” 6.06.2021

June 7th, 2021

Luk.16.19-31. Skjæveland Misjonshus. 39 min.  BTKA 5009

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Derfor mister vi ikke motet.”

March 4th, 2021

2.Kor.4.1-18.  Liland 10.09.2000.  46 min.  BTKA 2969

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Josefs skade.”

March 4th, 2021

Amos.6.1-6.  Liland 9.09.2000.  56 min.  BTKA 2968

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Det gjorde Gud.”

March 3rd, 2021

Rom.8.1-4. Tonstadli bibelcamping 10.07.1999.  35 min. BTKA 2967

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Hvem har loven adresse til? “

March 3rd, 2021

Rom.3.19-28. Tonstadli bibelcamping 9.07.1999. 36 min.  BTKA 2966

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Ordet om korset.”

March 3rd, 2021

1.Kor.1.17-28. Tonstadli 8.07.1999. 34 min.  BTKA 2965

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” For jeg skammer meg ikke ved evangeliet.”

March 3rd, 2021

Rom.1.1-16. Bibelcamping Tonstadli 7.07. 1999. 49 min. BTKA 2964

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” På ditt ord, Herre.”

March 3rd, 2021

Luk.5.1-11. Bibelcamping Tonstadli 6.07.1999. 38 min. BTKA 2963

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Åndssituasjonen i Norge - hva venter oss nå? ” 6.09.2013

February 15th, 2021

Randaberg Forsamlingshus 54 min.  BTKA 4856

Arr: Flymisjonen. 2013.  

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Israel og landløfte.” 8.09.2013

February 15th, 2021

Skjæveland Misjonshus  60 min.  BTKA 4855

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Et nådens år. Ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk.” 3.01.2021

January 4th, 2021

Luk.4.14-22+Jes.55.1. Skjæveland Misjonshus. 43min. BTKA 5208

Share | Download(Loading)

Per Haakonsen.” Israels framtid i Bibelens lys. Når og hvorledes skjer Israels omvendelse.”

December 14th, 2020

Bore bedehus, Klepp. 2.03.2012.  43 min.  BTKA 4854

Share | Download(Loading)

Tor Magne Haraldseid.” Endetiden, Jesu gjenkomst.” 13.12.2020

December 14th, 2020

Joh. Åpenbaring. Skjæveland Misjonshus.  52 min. 

Arr: Samemisjonen.  Han forteller først om Samemisjonen.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy. “Jesu gjenkomst.”

December 11th, 2020

Luk.21.25-36. Skjæveland Misjonshus. 50 min.  BTKA 2856

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des. 2020.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy .” Bruden.”

December 11th, 2020

Joh.14.1-3. Skjæveland Misjonshus. 27 min.  BTKA 2855

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des.2020

Åpning: David Eggers.  Sang: Oddvar Dahl.

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesus renser templet.”

December 10th, 2020

Matt.21.12-17. Skjæveland Misjonshus.  47 min.  BTKA 2854

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6.Des. 2020.

Åpning og sang: Oddvar Dahl

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.”

December 10th, 2020

Salme 34.23 Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2853

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. Des. 2020

Åpning ved David Eggers

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se, løven av Juda stamme har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.”

December 9th, 2020

Åp. kap.5 og kap.4. Skjæveland Misjonshus. 55 min. BTKA 2852

Arr: Flymisjonen. Møteuke 1-6. des.   Sang Steinar Trefjord

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Se, din konge kommer til deg.” 1.12.2020

December 7th, 2020

Matt.21.1-11+Sak.9.9. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 2851

Sang: Frode Hegle og Tom Håvard Tobiassen. 

Arr: Flymisjonen.  Møteuke 1-6 des. 

Share | Download(Loading)

Erik Nordbø.” Jesus i Nasarets synagoge.” 29.11.2020

November 30th, 2020

Luk.4.16-22. Skjæveland Misjonshus.  47 min.  BTKA 2962

Share | Download(Loading)

Roy Trondsen.” 10 stammer av Israel forsvant. Når? Hvorfor? Hvorhen? Guds egen plan,”

November 28th, 2020

Skjæveland Misjonshus. Arr: Ordet og Israel.  66 min. 

Share | Download(Loading)

Tor Andre Haddeland . “Jesus åpenbarer seg for to disipler på vei til Emmaus.” 22.11.2020

November 23rd, 2020

Luk.24.13-35. Skjæveland Misjonshus. 37 min. 

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Født av Gud eller født etter kjødet. Isak og Ismael.” 15.11.2020

November 16th, 2020

Gal.4.22-31. Skjæveland Misjonshus. 36 min. BTKA 570

Tale og sang 

Share | Download(Loading)

Lorents Nord- Varhaug.” Om trosheltane- om Kain og Abel og deres offer,” 8.11.2020

November 9th, 2020

Hebr.11.1-4+ 13-16. Skjæveland Misjonshus. 47 min. BTKA 2608

Share | Download(Loading)

John Peder Samdal.” Dere er jordens salt og lys.” 1.11.2020

November 2nd, 2020

Matt.5.13-16. Skjæveland Misjonshus. 40 min. BTKA 5008

Share | Download(Loading)

Jakob Trodahl.” Tal vennlig til Jerusalem,- til hedningefolkene.” 25.10.2020

October 26th, 2020

Jes. Kap.55. Skjæveland Misjonshus. 41 min. BTKA 5207

Arr: Flymisjonen. 

Share | Download(Loading)

Steinar Handeland.” Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall.”18.10.2020

October 19th, 2020

2.Tim.1.9-10. Skjæveland Misjonshus.  50 min.  BTKA 1137

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du dra flisen ut av din brors øye.” 11.10.2020

October 14th, 2020

Matt.7.1-5. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2153

Bibelhelg Søndag 11.10.2020

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Om skjødesynder- noe som en elsker og ikke vil slippe.” 10.10.2020

October 14th, 2020

Ef.4.29-32. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2152

Bibelhelg lørdag 10.10. Sang: Kristine Aarsland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Lærer en til rettferdighet ? 10.10.2020

October 13th, 2020

Joel.2.21-27. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 2151

Bibelhelg lørdag 10.10. Samtalemøte. Åpning v/ Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den rette faste, å bryte åk.” 9.10.2020

October 13th, 2020

Jes.58.4-10. Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2150

Bibelhelg, m/emne: Lærer en til rettferdighet? Fredag 9.10.

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App