Einar Kristoffersen.” Den som fornedrer seg selv og den som opphøyer seg selv, og konsekvensen av begge deler.”

September 19th, 2022

Luk-7.1-10. Skjæveland Misjonshus.  24 min.  BTKA 2175

Bibel og medarbeidersamling. Søndag 18.09.2022

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe.”

September 19th, 2022

Joh.6.56-63. Skjæveland Misjonshus. 33 min.  BTKA 2174

Bibel og medarbeidersamling Lørdag kveld 17.09.2022

Åpning av Terje Laland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ild på jorden.”

September 19th, 2022

Luk.12.49-56. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2173

Bibel-og medarbeidersamling. Lørdag 17.09.2022 Temamøte.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

September 17th, 2022

Salme 139. Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2172

Bibel og medarbeidersamling. Fredag 16.09.2022. 

Åpning av Knut Hegle.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du dra flisen ut av din brors øye.” 11.10.2020

October 14th, 2020

Matt.7.1-5. Skjæveland Misjonshus. 29 min. BTKA 2153

Bibelhelg Søndag 11.10.2020

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Om skjødesynder- noe som en elsker og ikke vil slippe.” 10.10.2020

October 14th, 2020

Ef.4.29-32. Skjæveland Misjonshus. 34 min. BTKA 2152

Bibelhelg lørdag 10.10. Sang: Kristine Aarsland.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Lærer en til rettferdighet ? 10.10.2020

October 13th, 2020

Joel.2.21-27. Skjæveland Misjonshus. 43 min. BTKA 2151

Bibelhelg lørdag 10.10. Samtalemøte. Åpning v/ Bernhard Sunde

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den rette faste, å bryte åk.” 9.10.2020

October 13th, 2020

Jes.58.4-10. Skjæveland Misjonshus. 38 min.  BTKA 2150

Bibelhelg, m/emne: Lærer en til rettferdighet? Fredag 9.10.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Den levende tro må alltid fly til Kristus.” 20.09.2019

September 23rd, 2019

Samtalemøte. Emne: Født av Gud, Joh.8.12. 34 min. BTKA 2149

Bernhard Sunde åpner og avslutter. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus.

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Jesus la det fullkomne offer på Guds alter.” 22.09.2019

September 23rd, 2019

Ruts bok 1.7-19. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus 25 min. BTKA 2148

Sang: Kristine Aasland. Søndag

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Ved Ham ! ” 21.09.2019

September 23rd, 2019

Luk.1.26-39. Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus. 31 min. BTKA 2147

Lørdag kveld

 

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Jesus kom til verden for å frelse syndere.” 20.09.2019

September 21st, 2019

Jes.43.22-25. Bibelhelg Skjæveland Misjonshus. 28 min. BTKA 2146

Sang: Steinar Trefjord.  Fredag kveld.

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App