Tor Magne Haraldseid.” Endetiden, Jesu gjenkomst.” 13.12.2020

December 14th, 2020

Joh. Åpenbaring. Skjæveland Misjonshus.  52 min. 

Arr: Samemisjonen.  Han forteller først om Samemisjonen.

Share | Download(Loading)

Tor Magne Haraldseid.” Brennofferet.” 10.03.2019

March 11th, 2019

1.Kong.3.4. + 3.Mos.1.1-9. Skjæveland Misjonshus. 38 min.

Arr: Samemisjonen.  Info om Samemisjonen til slutt.

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App